Msza dziękczynna za 50-lecie kapłaństwa ks. Janickiego

Msza św. dziękczynna za 50 lat kapłaństwa proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Jaworznie-Borach ks. Stanisława Janickiego odprawiona została w niedzielę 18 kwietnia o godz. 11.30 w kościele parafialnym.

REKLAMA

Ks. Stanisław Janicki otrzymał święcenia kapłańskie przed 50 laty z rąk Kardynała Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Uroczystość odbyła się w Niedzielę Palmową 4 kwietnia 1971 r. w Katedrze na Wawelu. Od tego momentu trwa szlachetna posługa kapłańska ks. Janickiego. Do Jaworzna ks. Janicki przyjechał w czerwcu 1976 r. Początkowo był wikariuszem parafii św. Wojciecha. Począwszy od 1994 r. pełni obowiązki proboszcza parafii na Borach. Jest również kanonikiem honorowym kapituły jaworznickiej kolegiaty, w 2009 r. otrzymał tytuł Przyjaciela Zakonu św. Pawła Pustelnika na Jasnej Górze.

Mszę dziękczynną sprawował ks. Jubilat. Na tę okoliczność przywdział ornat, w którym przed 50 laty sprawował mszę prymicyjną. Mszę dziękczynną celebrowało liczne grono zacnych kapłanów.

– Kapłaństwo się nie starzeje, bo jest Chrystusowe – rozpoczął ks. Janicki witając zgromadzonych na mszy. Odwołał się też do słów Chrystusa: Nie wyście Mnie wybrali a ja was wybrałem byście owoc przynosili. Kazanie wygłosił siostrzeniec ks. Janickiego ks. dr Zbigniew Bielas kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, będący też kanonikiem kapituły katedralnej na Wawelu. Odwołał się w nim do istoty kapłaństwa. Każdy kapłan jest niczym budowniczy mostów pomiędzy niebem a ziemią. Jest zarazem największym skarbem miłosierdzia bożego. Ks. Bielas złożył też serdeczne życzenia ks. Janickiemu.

Mszę zakończyły podziękowania dla ks. Janickiego za posługę kapłańską. Społeczność parafialna dziękowała za prowadzenie jej szlakiem wiary i pomoc w odnajdywaniu się duszom zagubionym.

W darze parafianie złożyli piękną monstrancję. Wszyscy parafianie ks. Janickiego szczególnie cenią i szanują.

Wielu błogosławieństw bożych życzyli ks. Janickiemu członkowie Stowarzyszenia Katolickiego Przyjaźń Jaworznicka, którym ks. Janicki opiekuje się od początku jego reaktywacji czyli od 30 lat. Pierwotnie Stowarzyszenie zostało zatwierdzone w 1900 r. we Lwowie.

Podziękowania za 30 lat posługi złożyli też wychowankowie i pracownicy Placówki Opiekuńczo-wychowawczej. Wyrazy szacunku złożył prezydent Paweł Silbert, życzenia zdrowia i dalszej godnej posługi złożyła Naczelnik Wydziału Edukacji Irena Stadler, grono pedagogiczne i uczniowie SP nr 13 życzyli dalszych dobrych lat kapłaństwa, za długie lata opieki kapłańskiej dziękowali uczniowie i grono pedagogiczne SP nr 14. Państwo Chmielarz z Kłomnic, którzy od wielu lat przyjmują ks. Janickiego i pielgrzymów z Jaworzna życzyli dalszej opieki Jezusowej.

Za wsparcie na pielgrzymkowym szlaku podziękowali jaworzniccy pielgrzymi. Na zakończenie odśpiewano serdeczne życzenia: niech nigdy nie brakuje ludzkiej życzliwości. Jak zauważył ks. Janicki przez cały tydzień padało, a podczas mszy wyszło słońce. Oto i znak z nieba, widać opatrzność boska nad ks. Janickim czuwa. Życzymy szacownemu Jubilatowi wszelkiego dobra.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki