REKLAMA

Obserwowanie osób to jedna z czynności najczęściej wykonywanych przez prywatnych detektywów. Jest przeprowadzana w celu pozyskania konkretnych informacji, których potrzebują zarówno klienci prywatni, jak i biznesowi.

Obserwowanie osób przez detektywa – czemu służy?

Detektywistyczna obserwacja jest prowadzona w różnych sytuacjach i stanowi podstawę prawie wszystkich zleceń, jakie przyjmują biura detektywistyczne. Najważniejszymi jej zadaniami są m.in.:

  • zweryfikowanie wierności partnera/partnerki,

  • uzyskanie informacji na temat miejsca pracy i zamieszkania, kontaktów etc. konkretnej osoby,

  • sprawdzenie kontrahenta pod kątem wiarygodności,

  • przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji,

  • skontrolowanie pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim lub wobec których zachodzi podejrzenie działania na szkodę pracodawcy,

  • troska o bezpieczeństwo osób nieletnich.

Bardzo często celem obserwacji detektywistycznej jest także sprawdzenie, czy klient nie jest objęty obserwacją przez inne podmioty.

Obserwowanie osób przez detektywa – jakie ma zalety?

Detektywistyczna obserwacja osób to skuteczny i sprawdzony sposób na pozyskanie wielu cennych informacji. To pozwala ugruntować konkretne podejrzenia lub je obalić, jeśli okażą się bezpodstawne. Przeprowadzanie dochodzeń na własną rękę często jest z rozmaitych powodów utrudnione lub w ogóle niemożliwe – zazwyczaj też nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Detektywi są znakomicie przygotowani do wykonywania poszczególnych czynności i wiedzą, w jaki sposób pozyskiwać niezbędne informacje. Jest to praca, w której trzeba brać poprawkę na nieprzewidziane sytuacje, czego klient musi być świadomy. Obserwowanie osób jest prowadzone na podstawie pisemnej umowy z klientem – tego typu działania zawsze powinny zostać poprzedzone wnikliwą analizą prawną. Uwaga: detektyw ma prawo nie podjąć się obserwacji, jeśli wiąże się to z nękaniem osób obserwowanych.

Obserwowanie osób przez detektywa – jak to wygląda w praktyce?

Sposób prowadzenia obserwacji oraz długość jej trwania zależą od rozmaitych czynników – do sprawy trzeba podejść indywidualnie. Wyróżnia się trzy rodzaje obserwacji detektywistycznej, a mianowicie:

  • dynamiczną – kiedy w rachubę wchodzi obserwowanie przemieszczającej się osoby,

  • statyczną – jej celem jest obserwowanie miejsca mającego związek z osobą obserwowaną,

  • mieszaną łączącą cechy obserwacji dynamicznej i statycznej.

Do obserwacji zwykle jest zaangażowanych co najmniej dwóch detektywów, o czym decydują względy stricte praktyczne. Klient wynajmujący detektywa musi zdecydować, czy dana osoba ma być obserwowana jedynie w wybrane dni lub w określonych godzinach, czy też ma zostać objęta obserwacją całodobową. Warto przy tym pamiętać, że nierzadko sytuacja zmienia się na tyle dynamicznie, że w celu zdobycia niezbędnych dowodów konieczne okazuje się przedłużenie obserwacji.

Obowiązkiem detektywa jest zachowanie dyskrecji i prowadzenie obserwacji w sposób niejawny. Musi on również przygotować dla klienta szczegółowy raport z podjętych działań.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki