Diecezja sosnowiecka, do której należy Jaworzno, opublikowała zalecenia co do organizacji i przebiegu sakramentu pierwszych komunii świętych w roku 2021.

REKLAMA

Diecezja zostawiła parafiom dużą dowolność w organizacji tegorocznych komunii. Od proboszczów zależeć będzie, czy sakrament udzielony zostanie w planowanym terminie; czy komunie odbędzie się w tradycyjne zbiorowej formie, czy też w mniejszych grupkach lub indywidualnie.

Pełne wytyczne diecezji:

1. Uroczystość pierwszej Komunii świętej może odbyć się w planowanym terminie, o ile zostaną zachowane zasady bezpieczeństwa sanitarnego określone w aktualnych przepisach państwowych.

2. Uroczystość pierwszej Komunii świętej dla całej grupy można przenieść na inny termin. Decyzję w tej sprawie podejmuje proboszcz w porozumieniu z rodzicami dzieci przystępujących do pierwszej Komunii świętej.

3. Dopuszcza się udzielenie pierwszej Komunii świętej indywidualnie lub w małych grupach. Liturgia nie musi odbywać się wyłącznie w niedzielę, można ją zorganizować w innym dniu tygodnia.

4. Po Uroczystości pierwszej Komunii świętej można organizować tradycyjny biały tydzień z zachowaniem zasady określonej w pkt. 1.

Foto: Diecezja sosnowiecka

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki