Psim kupom stanowcze nie!

Mamy wiosnę, czas radosnych spacerów ale tak do czasu, aż nie spojrzymy na skwerki i trawniki, wtedy mina nam zrzednie.

REKLAMA

Oto bowiem psie toalety pod chmurką, psie kupy zalegają – żadna Francja elegancja, zjawisko ewidentnie ohydne i nieestetyczne. Na dokładkę niebezpieczne, psie kupy to raj dla wszelkich chorobotwórczych bakterii i pasożytów.

Nieposprzątane psie odchody to wyłącznie „minusy ujemne”, jak skwitowałby pewien znany polityk. One szkodzą nawet roślinom. Jak powiedział nam pewien uznany przyrodnik, natura upora się może z jedną kupą, ale z ich mrowiem już nie. Może więc szanowni właściciele psów nie sprzątają po swoich ulubieńcach, bo im się nie chce.

W całej tej kompromitującej sytuacji jest mały problem. Nikt nie chce bowiem paradować przez całe osiedle z workiem z psią kupą. Może należy zwiększyć ilość ogólnodostępnych koszy, wszystkie kontenery zamknięte są we wiatach. Pewnie te nowe kosze niekoniecznie pogorszyłyby „przepustowość” MZNK. Być może problem rozwiązałby choćby malutki podatek od każdego psa.

Np. w takiej Anglii mają gęstą sieć publicznych koszy i niewielkie podatki od psów, odprowadzane na rzecz miasta. W zamian każdy płacący ten podatek otrzymuje worki na psie odchody a miasto jest zobowiązane do regularnego opróżniania koszy z odchodami. Worki są nie byle jakie – są nieprzeźroczyste, biodegradowalne i uwaga! Pachnące. Całą sytuację z niesprzątanymi kupami w Jaworznie tak skwitował miły właściciel psa: A co tu szukać rozwiązań, trzeba sprzątać i tyle. I mamy sedno sprawy.

Przy okazji życzymy zdrowia ośmiomiesięcznej suni.

Na zakończenie stanowisko Urzędu Miasta

W jaki sposób i jaką kwotą Straż Miejska może ukarać właściciela psa, który nie sprząta w miejscach publicznych po swoim pupilu, czy w ostatnim czasie nałożono taką karę?
Ważnym obowiązkiem z jakiego powinien wywiązywać się właściciel psa jest sprzątanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Zgodnie z § 20 pkt. 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna właściciele zwierząt zobowiązani są zapewnić, by zwierzęta nie zanieczyszczały miejsc przeznaczenia do wspólnego użytku oraz do do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt. Odpowiedzialność karna za łamanie tych przepisów określona jest w art. 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 145 Kodeksu Wykroczeń. Właściciel, który nie usuwa odchodów zwierząt może zostać ukarany mandatem karnym do 500 zł, a w wypadku odmowy jego przyjęcia sprawa może zostać skierowana do sądu. Mandat za powyższe wykroczenie może zostać nałożony tylko w przypadku jego naocznego ujawnienia przez umundurowanego funkcjonariusza Straży Miejskiej, jednak w takim przypadku właściciele zwierząt przeważnie stosują się do obowiązujących przepisów.

Bardzo proszę o informację na temat ostatnich zmian w Kodeksie Wykroczeń, mam na uwadze karę za wyprowadzanie psa bez smyczy? W jakiej sytuacji powinno się wyprowadzać psa w kagańcu?
Treść artykułu art. 77 Kodeksu Wykroczeń nie zmieniła się od 2018 roku. Zasady wyprowadzania zwierząt regulują zapisy określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.Bezwzględny nakaz prowadzenia psa na smyczy i w kagańcu mają właściciele psów uznanych za agresywne, które wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ