Rozliczanie centralnego ogrzewania. Skąd bierze się nadpłata lub niedopłata za ogrzewanie?

Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik z uwagi na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców sposobem rozliczania kosztów za energię cieplną przedstawia odpowiedzi na poszczególne najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania w tym temacie.

REKLAMA

Jako zarządca budynku, w którym stosowane są podzielniki kosztów ogrzewania, zobowiązani jesteśmy podzielić koszt centralnego ogrzewania dla danego okresu rozliczeniowego pomiędzy użytkowników lokali w danym budynku. Wstępnie koszty centralnego ogrzewania dzielone są na koszt stały oraz zmienny według zasady: – koszt stały: 60% całkowitego kosztu centralnego ogrzewania, – koszt zmienny: – 40% całkowitego kosztu centralnego ogrzewania. Część zmienna rozliczenia ma stymulować energooszczędne zachowania użytkowników.– oznajmił pan Dariusz Hrabia, kierownik serwisu ciepłowniczego SM Górnik.

Zapytaliśmy więc pana Darka, jak wygląda dokładnie schemat podziału kosztów?

Całkowity koszt ogrzania budynku jest składową faktur wystawionych przez dostawcę ciepła. Podział kosztów zgodnie z regulaminem wygląda w sposób następujący. Koszty Stałe są odniesione do m2, a to oznacza, że 60% całkowitych kosztów ogrzania budynku jest dzielone przez sumę powierzchni użytkowych wszystkich lokali i wymnażana przez powierzchnię każdego z nich. Pozostałe koszty stanowią koszty indywidualne i powierzchnię ryczałtowe. Koszty indywidualne wynikają ze wskazań podzielników kosztów, wyliczone są w sposób analogicznie, czyli 40% kosztu ogrzania budynku pomniejszone o koszt ryczałtów, zostaje podzielone przez sumę wszystkich i w ten sposób otrzymujemy cenę jednej jednostki.– wyjaśnił pan Dariusz Hrabia.

Po każdym zakończonym sezonie grzewczym każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymywania indywidualnego rozliczenia (rachunku) za zużyte ciepło w sezonie grzewczym. Pan Dariusz prezentuje i opisuje wzór indywidualnego rozliczenia dla użytkownika tak, aby go można było bez problemów odczytać i zrozumieć.

W przypadku podejrzenia nieprawidłowości w rozliczeniu możemy złożyć reklamację, a termin jej składania to 14 dni od otrzymania rozliczenia. Jednak najpierw upewnijmy się i fizycznie sprawdźmy stan podzielników, czy ich wartość na pewno nie zgadza się z wartościami z rozliczenia.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki