Segregacja śmieci na jaworznickich cmentarzach

Segregacja śmieci od dłuższego już czasu budzi wiele emocji, choć jej zasady wydają się oczywiste i nieskomplikowane. W miejscach publicznych czyli m.in. we wszelkich parkach czy na ulicach obowiązuje zasada tzw. odpadów zmieszanych.

REKLAMA

Jak ma się sytuacja na cmentarzach komunalnych – na Wilkoszynie i w Szczakowej? Tam wprowadzono tzw. wybiórczą segregację. Oznacza to, że wyodrębniono kontener wyłącznie na szkło, reszta śmieci wędruje do kontenerów na odpady zmieszane. Z pomysłu tego wycofało się jednak MZNK, gdy okazało się, że mieszkańcy nie stosują się do reguł selekcji odpadów i wrzucają do wyodrębnionego kontenera wszystkie możliwe śmieci. 

My uważamy, że MZNK powinno powrócić do tego pomysłu, a nawet zrobić krok dalej i ustawić takie kontenery także na cmentarzach parafialnych. A my jako mieszkańcy powinniśmy zacząć stosować się do panujących reguł selekcji odpadów. Skoro mieszkańcy domów prywatnych, a także wielu wspólnot mieszkaniowych, potrafią się dostosować i selekcjonować śmieci, to dlaczego osoby odwiedzające groby nie potrafią tego zrobić?

Nie wiele trzeba, aby selekcja odpadów była czymś naturalnym i powszechnym. Wystarczyć po prostu chcieć i mieć do tego możliwości. 

Informacje z MZNK:

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie prowadzi cały czas segregację odpadów na cmentarzach komunalnych Wilkoszyn oraz Szczakowa. Odpady są segregowane na terenie administracji cmentarzy. Segregacja prowadzona jest również przez kwiaciarnię zlokalizowaną na terenie cmentarza Wilkoszyn. Dodatkowo w 2020 roku wprowadzono pilotażowo częściową segregację odpadów szklanych – zniczy. Obok pojemników na odpady zmieszane zostały ustawione pojemniki przeznaczone wyłącznie na odpady ze szkła – znicze. Dodatkowe pojemniki zostały w czytelny sposób opisane, przy każdym z nich była umieszczona informacja o selektywnym zbieraniu szkła. Niestety rozwiązanie to się nie sprawdziło, ponieważ osoby odwiedzające cmentarze umieszczały w pojemnikach na szkło odpady wszystkich rodzajów, w tym elementy plastikowe ze zniczy. Szkło było również zabrudzone parafiną.

Przypominamy też, że starych zniczy nie trzeba wyrzucać. Na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn znajduje się półka, na której można odkładać niepotrzebne znicze nadające się do powtórnego wykorzystania. Każdy odwiedzający cmentarz może z tej półki wybrać znicz, który po oczyszczeniu i dopasowaniu wkładu będzie wyglądał jak nowy. Półka na znicze znajduje się na zapleczu kaplicy na Wilkoszynie. MZNK planuje też ustawienie takiej półki na cmentarzu komunalnym w Szczakowej.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki