Spotkania AA w dobie pandemii

Wspólnota AA, która działa również w Jaworznie opowiada o sposobach wsparcia i pomocy osobom wychodzącym z uzależnienia, w trakcie trwania epidemii, oraz o pomocy dla ludzi z niepełnosprawnościami.

REKLAMA

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Ich podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.W związku z panującą epidemią koronawirusa, do odwołania niestety wstrzymane są spotkania grup Anonimowych Alkoholików. Jednak w tym trudnym czasie wiele osób wychodzących z uzależnienia, również potrzebuje wsparcia i pomocy. Wspólnota takową pomoc ofiarowuje. Zachęca osoby poszukujące pomocy i wparcia na spotkanie z członkami AA – online za pośrednictwem Internetu oraz telefonicznie w trakcie prowadzonych telekonferencji.

Czy AA jest dla wszystkich? Czy mityngi AA to spotkania, na których każdy się odnajdzie?

Jako Anonimowi Alkoholicy wierzymy, że alkoholizm jest chorobą, która nie szanuje wieku, płci, wyznania, rasy, stanu majątkowego, zawodu czy wykształcenia. Atakuje, nie przebierając w środkach, na oślep. Nasze doświadczenie pokazuje, że każdy może stać się alkoholikiem. Bez wątpienia dla każdego, kto chce przestać pić, znajdzie się miejsce w gronie AA.- powiedział nam pan Józef.

Każda grupa ma pewne swoje tradycje, ale zasady ogólne są wszędzie takie same. O wyznaczonej godzinie trzeźwiejący alkoholicy spotykają się w sali, w której odbywają się spotkania, bądź jak teraz, łączą się telefonicznie, prowadząc spotkanie w formie telekonferencji. Jak powiedzieli nam anonimowi alkoholicy miting to ogromne dla nich wsparcie i pomoc, którą otrzymują.

Anonimowi Alkoholicy oferują również spotkania online dla osób g/Głuchych tłumaczone na polski język migowy
(PJM) oraz osób słabosłyszących z napisami w języku polskim-w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielą się doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej.
Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie http://www.glusi-aa.pl.

Mitingi AA dla wszystkich odbywają się również online, poniżej udostępniamy link do strony: 

https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki