Za palenie śmieciami  ukarani zostali właściciele dwóch posesji w Jaworznie.

REKLAMA

Kontrole prowadzone przez straż miejską pod kątem uporządkowania znajdujących się na terenie miasta nieruchomości wykazały liczne nieprawidłowości na prywatnych działkach. Zazwyczaj jednak kończyło się na zaleceniach uprzątnięcia posesji wydawanych właścicielom.

W dwóch przypadkach ujawniono dodatkowo, że właściciele spalali odpady w postaci pozostałości po meblach, krzesła, lakierowane deski czy nawet plastik, zagrażając tym samym zdrowiu sąsiadów. Na te osoby zostały nałożone mandaty karne, mają też uprzątnąć swoje posesje z wątpliwego „paliwa”.


Za spalanie odpadów grozi mandat karny w wysokości do 500 zł oraz grzywna do 5000 zł.

Przypomnijmy, że podczas spalania odpadów do atmosfery przedostają się niebezpieczne substancje:

  • tlenki węgla, azotu, dwutlenek siarki,
  • metale ciężkie takie jak: kadm, rtęć, tytan, ołów,
  • pyły, sadze, substancje smoliste,
  • nieograniczone związki chloru i fluoru.

Powodują one zachorowania na choroby układu oddechowego, układu krążenia wywołane niedotlenieniem, układu nerwowego, choroby nowotworowe.

Spalanie w domowych piecach odpadów komunalnych ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. mokrej sadzy. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji, a w jego efekcie pożaru domu.

foto: Straż Miejska w Jaworznie

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki