Po interwencji mieszkańców sprawa budowy masztu telefonii komórkowej w rejonie ulicy Drabika wraca do początku. 

REKLAMA

Mieszkańcy złożyli wniosek o wznowienie postępowania ze względu na brak ich poinformowania. Podnoszą, że nie brali udziału jako strony w postępowaniu dotyczącym wydania pozwolenia na budowę.

8 kwietnia Urząd Miejski postanowił wznowić postepowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Firmie P4 Sp. z o. o., pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o numerze JAW0021B wraz z wewnętrzną linią zasilającą”, na działce nr 212/1 w obrębie 1022 w Jaworznie, zakończone ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Jaworzna Nr 768/2020 z dnia 18listopada 2020 r. znak: UA- BD.6740.2.113.2020.

W uzasadnieniu czytamy, że obowiązek informowania nie był dopełniony ze względu na epidemię. 

„W ramach przeprowadzonego postępowania organ zaniedbał tej czynności z powodu przeoczenia, pracując w trybie presji narzuconej sytuacją epidemiczną. Przeoczenie proceduralne jest przesłanką do uznania, że zaistniały okoliczności o których mówi art. 145 § 1 pkt 5.”

W wielkiej tajemnicy stawiają maszt 5G? – mieszkańcy ul. Drabika podejmują interwencje!

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ

  1. Śmiech na sali, to po prostu dowód skandalicznego zachowania się p. Silberta i p. Bryl. Ich buta, pogarda i brak szacunku dla ludzi jest w ostatnich latach coraz częstsze. Zapewne towarzyszą temu prywatne interesy. Skandal – ekipa do wymiany!