Użytkowanie butli gazowych. Przede wszystkim bezpieczeństwo

Korzystanie z butli gazowych w lokalach mieszkalnych usytuowanych w budynkach wielolokalowych powoduje wiele niejasności, których przyczyną są w zdecydowanej większości obawy o bezpieczeństwo mieszkających tam lokatorów. Problem, choć nie jest nowy, to budzi również wątpliwości u zarządców nieruchomości, którzy muszą się z nim zmierzyć.

REKLAMA

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich, przy czym zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.

Istnieje możliwość korzystania z butli gazowych tylko i wyłącznie w budynkach wielorodzinnych o wysokości do 4 kondygnacji lub 12 metrów.Jak powiedział nam pan Dariusz Hrabia ze Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik, należy również wspomnieć, że urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do max. 11kg. pod warunkiem oczywiście spełnienia następujących wymagań:

  • w jednym mieszkaniu nie należy instalować więcej niż dwóch butli
  • w pomieszczeniu, w którym instaluje się butle, należy zachować  temperaturę, niższą niż 35 stopni
  • butle należy instalować wyłącznie, w pozycji pionowej
  • butle należy zabezpieczyć, przed uszkodzeniami mechanicznymi
  • między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło należy zachować odległość, co najmniej 1,5 m
  • butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 metr od urządzeń, mogących powodować iskrzenie
  • urządzenie gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 metry. 

Stosujmy się do obowiązujących przepisów i rozsądne użytkowanie butli gazowych.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki