REKLAMA

W minionym tygodniu odbyły się istotne z punktu widzenia każdego mieszkańca regionu warsztaty pn. Gospodarka odpadami w województwie śląskim – wyzwania i nowe możliwości, które były przeznaczone dla samorządów i firm branżowych. Czemu ważne? Bowiem dotyczyły tematu zagospodarowania odpadów komunalnych i osadów ściekowych.

REKLAMA

Współpraca w zakresie troski o środowisko naturalne poprzez optymalizację procesu gospodarki odpadami na terenie województwa śląskiego, wydaje się być sprawą priorytetową, a jednym z ważnych społecznie aspektów jest redukcja kosztów odpadów i ścieków ponoszonych przez mieszkańców województwa w długoletniej perspektywie czasowej, zwłaszcza kiedy obserwujemy ich tendencję wzrostową.

Gospodarzem wirtualnego spotkania była spółka Ekoenergia Silesia SA, której Prezes Zarządu, p. Marcin Kozik, powitał licznych uczestników i następnie poprosił o oficjalne otwarcie Warsztatów p. Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, który objął to wydarzenie swoim patronatem.

Marszałek zaakcentował istotność wydarzenia, szczególnie w perspektywie zmieniających się przepisów i konieczności dostosowania się samorządów do coraz wyższych norm związanych m.in. z segregacją odpadów i efektywnym recyklingiem.

W ramach rozpoczęcia części merytorycznej p. Bogdan Pasko, ekspert z Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przedstawił aktualne założenia do planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2023-2028.
Swoistym uzupełnieniem tej prelekcji, szczególnie bogatym pod kątem danych statystycznych, była prezentacja dr Lidii Siei z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych pt. Stan obecny i prognozowany w gospodarce odpadami komunalnymi w województwie śląskim w kontekście wprowadzenia termicznego przekształcania kalorycznych odpadów resztkowych.

Po prelegentce z IETU głos zabrał dr inż. Marcin Libera, Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Parku Przemysłowo-Technologicznego Ekoenergia Efektywność zarządzanego przez Ekoenergię Silesie, który wskazał liczne i bardzo innowacyjne możliwości recyklingu funkcjonalnego ogniw fotowoltaicznych; zwłaszcza w zakresie pierwiastków rzadkich, krytycznych.

Kolejne trzy prezentacje dotyczyły kompleksowych badań zrealizowanych przez Główny Instytut Górnictwa dla Śląskiego Klastra Wodnego. I tak:
Prezes Klastra, p. Zbigniew Gieleciak przybliżył założenia do opracowania Rekomendacji w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w woj. śląskim, które uzupełnił i rozwinął Jan Bondaruk (GIG). A powyższą część Warsztatów zakończyła prelekcja p. Aleksandry Zgórskiej (również przedstawicielka GIG) pn. Dobre praktyki w zakresie obiektów termicznej utylizacji osadów ściekowych/odpadów.

Ekoenergia Silesia to miejsce, w którym płynnie łączy się działalność naukowa, projekty R&D i środowisko biznesu. W misję Parków wpisane jest wspieranie innowacji, szczególnie tych, które przekładają się na poprawę warunków życia mieszkańców i zwiększają przewagę konkurencyjną regionu – mówi Marcin Kozik, Prezes Ekoenergia Silesia SA.

Cieszymy się zatem, że mogliśmy być gospodarzem Warsztatów i przyczynić się zarówno do zwrócenia uwagi na najnowsze rozwiązania techniczno-organizacyjne zw. z innowacyjną gospodarką odpadami i osadami ściekowymi, jak i służyć jako kompas dla przyszłych działań samorządowych zw. z dostosowaniem się do nadchodzących zmian organizacyjno-prawnych dot. branży utylizacji szeroko rozumianych nieczystości komunalnych. Spółka, którą kieruję, zawsze jest otwarta na efektywne wdrożenia innowacji i pomoc gminom w spełnianiu standardów środowiskowych – dodaje Prezes Marcin Kozik.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki