Miesiąc maj obfituje w wiele świąt, wśród nich są także dni szczególnie bliskie pielęgniarkom i położnym – 6 maja obchodziliśmy Dzień Położnej, 8 maja Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, a 12 maja będziemy świętować Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek.

REKLAMA

Z tej okazji, w imieniu Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Jaworznie, składam serdeczne życzenia dla pracowników , działaczy i wolontariuszy. 

Zwracam się z życzeniami i podziękowaniami, ale także z prośbą, aby nie odstępowała Was nadzieja, pogoda ducha i optymizm, potrzebne w dzisiejszych czasach zarówno Wam, jak i tym wszystkim,  z którymi obcujecie w trakcie wykonywania swoich codziennych czynności zawodowych. Przyjmijcie te słowa jako wyraz uznania i doceniania Waszego poświęcenia w służbie drugiemu człowiekowi.

Corocznie organizowaliśmy w tym czasie wiele imprez prozdrowotnych, w ramach „Tygodnia dla serca” (Motoserce,  Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, Olimpiady Zdrowego Stylu Życia, akcje prozdrowotne dla mieszkańców), poczynając od 6 maja a kończąc 12 maja, w Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek. Czasy pandemii spowodowały, że  jest to na razie niemożliwe. Życzę, abyśmy mogły jak najszybciej wrócić do normalności.

Ocalić od zapomnienia

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek pragnę przypomnieć postać naszej Nestorki Zawodu, Pani Bronisławy Siewniak, pielęgniarki, podporucznika Wojska Polskiego, Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, Przewodniczącą Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w latach 1957 – 1968. Pani Bronisława Siewniak urodziła się w Jaworznie, tu ukończyła w 1939 r. szkołę podstawową. W roku 1942 wstąpiła do Armii Krajowej. Zgodnie z poleceniem dowódcy organizowała skład środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych, szyła torby sanitarne, zajmowała się kolportowaniem prasy podziemnej. Podczas aresztowania członków AK w Jaworznie, brała czynny udział w ukryciu dokumentacji AK. Po zdaniu matury, kontynuowała naukę w Szkole Pielęgniarstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Zabrzu. Po ukończeniu szkoły, nakazem pracy skierowana do Szpitala Dziecięcego w Będzinie. W latach 1952 – 1957 pełni funkcję Naczelnej Pielęgniarki Pionu Pediatrycznego w Wydziale Zdrowia w Gliwicach. Do Jaworzna powraca w roku 1957. Jej miejscem pracy jest Żłobek nr 1 przy ul. Szopena, poradnia okulistyczna i higiena szkolna, a następnie Wydział Zdrowia Urzędu Miasta, gdzie pełni funkcję Pielęgniarki Powiatowej. W  1957 roku organizuje Koło PTP w Jaworznie, a w roku 1962 dzięki jej wielkiemu zaangażowaniu, powstaje w Jaworznie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa, które przez wiele lat szkoli na wysokim poziomie setki pielęgniarek dla rozwijającej się po wojnie bazy lecznictwa otwartego i stacjonarnego.

W uznaniu zasług, za twórczą i społeczną pracę, w roku 1995, zostaje wpisana do Księgi Pamiątkowej Zasłużonych Pielęgniarek dla Rozwoju Towarzystwa i Pielęgniarstwa na Śląsku. Zmarła w roku 2016. W sercach jaworznickich pielęgniarek pozostaje jako wzór do naśladowania. 

Mgr Anna Grelowska

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki