Lubi pan historię ……………
Takie słowa wypowiadali prawie wszyscy goście, którzy przychodzili po raz pierwszy do mieszkania pana Tadeusza.

REKLAMA

Ściany mieszkania wypełnione były akcesoriami wojskowymi na łańcuszkach, portretami nie tylko członków rodziny oraz liczne zdjęcia historycznych wydarzeń, które dopełniały wystrój z pokaźną biblioteczką książek i albumów o treściach historycznych.

Rodowity mieszkaniec Szczakowej, miłośnik historii miasta Jaworzna a szczególnie dzielnicy Szczakowa. Znany z aktywnej działalności w wielu organizacjach społecznych i środowiskowych na terenie miasta. Szczakowa była Jego miejscem na ziemi, zawsze czuł się jej wiernym synem.

Tadeusz Pokorny po długotrwałej chorobie, zmarł 15 kwietnia br. w jaworznickim szpitalu, przeżywszy 72 lata.

Zawodowo związany był z byłą Hutą Szkła Okiennego Szczakowa przez ponad 30 lat, kontynuując rodzinny zawód. Jego dziadek Franciszek Pokorny był hutmistrzem wybitnym fachowcem branży szklarskiej, współzałożycielem HSO w Szczakowej, ojciec pana Tadeusza Antoni był długoletnim pracownikiem biurowym huty a także brat ojca Jan.

Z dumą wspominał o świetności lat ubiegłych tego małego kiedyś odrębnego miasteczka o dużym znaczeniu komunikacyjnym, gospodarczym, kulturalnym i sportowym, prezentując przy tym bogatą kolekcję zdjęciową, pamiątki i różne dokumenty, w których to właśnie jego przodkowie pozostawili ślady swojej bytności.

Wielką życiową pasją pana Tadeusza Pokornego było zainteresowanie tematyką historii Polski, szczególnie okresu burzliwych dziejów I i II wojny światowej oraz historii rodzinnego miasta, do którego był szczerze przywiązany.

Należał do Towarzystwa Przyjaciół m. Jaworzna – Koła w Szczakowej, jaworznickiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej, PTTK, uczestniczył w okolicznościowych spotkaniach rodzin byłych legionistów polskich. Brał czynny udział w organizowanych uroczystościach miejskich, stowarzyszeniowych, związkowych, głównie o charakterze patriotycznym.

Pochodził z rodziny o głęboko zakorzenionej tradycji patriotycznej, rodziny żołnierskiej, która od trzech pokoleń związana była z orężem wojskowym i wojennym, począwszy od powstania styczniowego lat 1863-64 do czasów I wojny światowej i odzyskania niepodległości Polski 1918 roku oraz dalszych latach jako ochotnicy Wojska Polskiego: w obronie Lwowa 1918 roku i 1920 roku, Bitwie Warszawskiej 1920 roku, III powstaniu śląskim 1921 roku.

W domu rodzinnym Pokornych zachowały się wszystkie fotografie, dokumenty i akta żołnierskie. wojenne pamiątki, odznaki, medale, krzyże i wszelkie akcesoria wszystkich członków rodziny, przodków pana Tadeusza, którzy brali czynny udział w powstaniach, bitwach, wojnach i rożnych wydarzeniach wagi państwowej a byli to: pradziadek Jan Pokorny, dziadek Franciszek Pokorny, ojciec pana Tadeusza – Antoni Pokorny i czterech braci ojca – Jan, Franciszek (jr), Tadeusz i Józef.

Tadeusz Pokorny jako jedyny potomek linii męskiej żołnierskiej rodziny stał się spadkobiercą wszystkich tych rodzinnych pamiątek i dokumentów.

Niezwykle pozytywną cechą Jego osobowości, była nieprzeciętna, kreatywna dbałość i pedantyczna staranność w utrzymaniu, uporządkowaniu i przechowaniu tychże unikatowych skarbów rodzinnych.

Kiedy w jaworznickim tygodniku „Co Tydzień” w latach 2001/2002 opracowywałam cykl historyczny „Jaworzniccy legioniści”, przybył do redakcji mieszkaniec Szczakowej pan Tadeusz Pokorny z walizką dokumentów dotyczących swojej rodziny. Bogactwo oryginalnych, unikatowych akcesoriów wojskowych, zdjęć , albumów i różnych przedmiotów była zdumiewająca pod względem ilości, różnorodności i pochodzenia niektórych z nich, naznaczonych zębem czasu ponad 100 i więcej lat. Chciał aby napisać o swoim wujku Józefie, młodocianym obrońcą Lwowa.

Zafascynowana bogatym zbiorem rodzinnego archiwum , postanowiłam napisać sagę ,pochodzącej ze Szczakowej rodzinie Pokornych. Dzieje i losy tej rodziny po zapoznaniu się z materiałami, ukazały się w późniejszym czasie w cyklu artykułów gazety „Co Tydzień”. W związku z tym pan Tadeusz Pokorny bywał częstym gościem w redakcji i przynosił sukcesywnie różne materiały dotyczące członków swojej rodziny.

W roku 2016 została opublikowana i wydana przez Muzeum Miasta Jaworzna książka popularno -naukowa, historyczno-biograficzna zatytułowana „Żołnierska Rodzina Pokornych” mojego autorstwa, do której zostały wykorzystane niemal wszystkie własne dokumenty, pamiątki członków trzypokoleniowej rodziny.

Pan Tadeusz Pokorny swoim niezwykle bogatym zbiorem rodzinnych pamiątek, zasilał ekspozycje wielu okolicznościowych wystaw różnych instytucji państwowych, kulturalnych i środowiskowych na terenie miasta. Dbał także o utrzymanie i porządkowanie mogił swoich przodków na tutejszym cmentarzu w Szczakowej, odnawiał tablice, składał kwiaty biało czerwone i flagi .

Jesteśmy wdzięczni, że dzięki wielkiej pasji i zaangażowaniu pana Tadeusza, mogliśmy pokazać i utrwalić obszerną część historii tego małego lecz znaczącego zakątka jaworznicko – szczakowskiej ziemi na mapie kraju, będącego naszą małą Ojczyzną.

Zgodnie z Jego wolą, na zawsze chciał spocząć w swojej rodzinnej ziemi.

Ostatnie pożegnanie śp. Tadeusza Pokornego odbyło się 21 kwietnia w kaplicy cmentarza w Szczakowej. Podczas mszy św. ks. celebrans odczytał o Zmarłym wspomnienie. Urna z prochami złożona została w rodzinnym grobie z udziałem najbliższej rodziny, przedstawicieli Urzędu Miasta, stowarzyszeń i organizacji związkowych.
Zofia Żak

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego przyjaciela
śp. Tadeusza Pokornego.
Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Tadeusz Pokorny od lat był związany z redakcją Co tydzień. Był dobrym duchem redakcji, patriotą i wielkim pasjonatem historii. Dzięki Niemu poznawaliśmy i opisywaliśmy historię na łamach gazety Co Tydzień.

Posiadał w swych prywatnych zbiorach niespotykane pamiątki historyczne, o pochodzeniu których opowiadał w wielką wiedzą i zacięciem historycznym.

Będzie nam brakowało jego uśmiechu, skromności i klimatu, który tworzył wokół swojej osoby.

Mirosława Matysik
wraz z całą redakcją gazet Co tydzień

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki