REKLAMA

 

Z usług instytucji bankowych czy firm pożyczkowych korzystamy bardzo chętnie. Jednak radość z nowego zakupu czy inwestycji szybko mija, gdy okazuje się, iż spłata kredytu lub pożyczki wcale nie jest tak prosta, jak by się wydawało. Utrata płynności finansowej może doprowadzić do tego, iż nie będziemy w stanie spłacać kolejnych zobowiązań finansowych, długi urosną, a na horyzoncie pojawi się widmo bankructwa i wizyty komornika. Rozwiązaniem może by ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jednak wiąże się to z określonymi obowiązkami. Co to jest upadłość konsumencka i jakę skutki wywołuje dla osoby, chcącej skorzystać z takiego rozwiązania?

 

  1. Upadłość konsumencka – na czym polega?

  2. Umorzenie długu

  3. Majątek osoby zadłużonej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

  4. Upadłość konsumencka – czy warto?

 

Upadłość konsumencka – na czym polega?

 

Każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie spłacać swoich długów, od roku 2009 ma możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć do sądu na odpowiednim formularzu, jeśli minęło co najmniej trzy miesiące od czasu, gdy utraciliśmy zdolność spłaty długów. Decyzje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podejmuje Sąd Upadłościowy, a jej konsekwencją jest rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego. Następuje dokładne przeanalizowanie sytuacji dłużnika oraz – przy współudziale syndyka – podjęcie decyzji o warunkach, na jakich nastąpi umorzenie długu.

 

Umorzenie długu

 

Pozbycie się długów to rozwiązanie, które jest korzystne dla dłużnika, jednak wiąże się z tym szereg konsekwencji oraz zobowiązań. Często zdarza się także, iż jedynie część zadłużenia zostaje umorzona. Po rozpatrzeniu możliwości spłaty pozostałych zobowiązań finansowych sąd ustala plan spłacenia wierzycieli oraz ewentualną wysokość raty tak, by dłużnik mógł ją spłacać bez utraty płynności finansowej. Całkowite umorzenie długu następuję, jeżeli osoba zadłużona nie dysponuje żadnym majątkiem, który mógłby posłużyć na spłatę zobowiązań. Nie podlegają jednak umorzeniu długi, powstałe w wyniku niepłacenia alimentów, grzywny i mandaty, nałożone przez sąd w trakcie postępowania sądowego, należności dla osób, które poprzez działania dłużnika utraciły zdrowie, a także wszystkie zobowiązania, które zostały przez osobę starającą się o upadłość konsumencką zatajone przed sądem.

 

Majątek osoby zadłużonej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

 

Majątek dłużnika, o ile oczywiście osoba zadłużona go posiada, wchodzi w skład masy upadłościowej i służy do spłaty jak największej części zadłużenia oraz opłacenie kosztów postępowania upadłościowego. Majątek oddany zostaje do dyspozycji syndyka, który decyduje o podjęciu czynności prawnych z jego udziałem. W skład masy upadłościowej wchodzi również wynagrodzenie dłużnika, jednak do jego dyspozycji musi pozostawać kwota, pozwalająca mu, oraz jego rodzinie, na codzienną egzystencję. Również rzeczy codziennego użytku oraz konieczne do wykonywania pracy zawodowej nadal należą do osoby zadłużonej i nie podlegają syndykowi.

 

Upadłość konsumencka – czy warto?

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to szansa na powrót do normalnego życia. Wiele osób waha się jednak nad podjęciem takiej decyzji, odstraszona przez masę formalności i wymagania, stawiane przez sąd. Co więcej, z powodu braków formalnych wniosek może być przez sąd cofnięty, dlatego pomocna w takiej sytuacji jest właściwa kancelaria specjalizująca się w prowadzeniu spraw o upadłość konsumencką. Jeśli wszelkimi formalnościami oraz analizą sytuacji dłużnika zajmie się doświadczony prawnik, upadłość konsumencka pozwoli osobie zadłużonej na nowy start. Więcej informacji o tym, jakie konsekwencje niesie za sobą podjęcie decyzji o upadłości konsumenckiej i jakie możliwości ma osoba zadłużona, można znaleźć na stronie: https://kancelariaea.pl/upadlosc-konsumencka-kancelaria/

 

undefined

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki