Szacownej Zofii Żak z okazji Imienin moc najserdeczniejszych życzeń, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz realizacji zamierzeń i planów
składa cała redakcja gazety Co tydzień wraz z Alicją Dudek, Krystyną Dziurdzikowską, Jan Ryszardem Drągiem.

REKLAMA

Pani Zosiu na Pani ręce dla wszystkich jaworznickich Zoś z okazji Imienin składamy życzenia wszelkiej pomyślności z nadzieją na kolejne miłe i serdeczne spotkania jaworznickich Zofii.

W naszym mieście spotkania imieninowe Zofii zapoczątkowane zostały w roku 2007 – czytamy w Kronice Spotkań Zofii. – Inspiracją stały się Ogólnopolskie Imieninowe  Zjazdy Krystyn. Początkowo spotkania odbywały się w redakcji „Co Tydzień”, później zaś w różnych lokalach na terenie miasta. W spotkaniach poza świętującymi Zofiami uczestniczyli zaproszeni goście. Spotkaniom przewodniczyła Zofia Żak, która spotkania aranżowała i dbała o ich miły przebieg.  

Relacja z pierwszego Spotkania Zofii, 17 maja 2007 r. (Kronika Spotkań Zofii)

 

Spotkanie Zofii w 2013 r. (Kronika spotkań Zofii)

 

Spotkanie Zofii w Trzech Bramach, 22 maja 2014 r. (Kronika Spotkań Zofii)

 

Spotkanie Zofii w Pizzerii 2-ka, 19 maja 2016 r. (Kronika Spotkań Zofii)

 

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki