Głodni świata- Głodny świat – Nagrodzony znaczek z I LO

Młode pokolenie ma świadomość, że troska o naturalne środowisko jest najistotniejszym elementem naszej egzystencji. Dbając o naszą planetę , dbamy o naszą wspólną przyszłość.

REKLAMA

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Jaworznie w ramach zajęć szkolnych poszerzają swoją wiedzę z tematyki dotyczącej problemów współczesnego świata.

Z okazji XXVIII ,,Tygodnia Ziemi’ ’wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym na Projekt Znaczka Pocztowego. Konkurs został zorganizowany przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Emilia Hajduga z I LO zaprojektowała znaczek ilustrujący ideę ,,Głodni świata- Głodny świat’’.

Poprzez plastyczne środki ekspresji nawiązała do pandemii koronawirusa i jej skutków oraz wskazała potrzebę pomocy humanitarnej i solidarności z krajami zagrożonymi głodem.
Jury Konkursu, w składzie : Karolina Kolenda –reprezentująca Pocztę Polską, Andrzej Nowak –reprezentujący Polski Związek Filatelistów i dr Adam Frużynski- reprezentujący organizatora-wyłoniło 5 najlepszych prac . Emilia Hajduga znalazła się w gronie wyróżnionych młodych artystów i uzyskała tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego. W pozornie niewielkiej formie znaczka udało się jej przedstawić maksimum treści.

Do udziału w Konkursie zainspirowały E. Hajdugę nie tylko jej osobiste pasje , ale także zajęcia z geografii prowadzone przez mgr Edytę Rasałę. Udział w Konkursie Plastycznym z okazji ,, Tygodnia Ziemi ‘’ pozwolił uczniom na odejście od tradycyjnej formy zajęć i połączenie nauki z rozwijaniem talentów.

PD

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki