REKLAMA

We Wrocławiu 18 czerwca odbyła się konferencja „Miasta dla czystego powietrza”, która została poświęcona prezentacji działań polskich miast dla ochrony powietrza. Jednym z uczestników był reprezentujący Jaworzno Paweł Silbert.

REKLAMA

Cała konferencja poniżej:

Podczas spotkania zaprezentowano przykłady konkretnych działań miast na rzecz czystego powietrza z Wrocławia, Jaworzna, Świdnicy, Krosna, Konina, Pleszewa, Podkowy Leśnej, Złotowa. Na temat naszego miasta mówił prezydent Paweł Silbert, jednocześnie przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Związku Miast Polskich.

Prezydent w swojej prezentacji wymieniał najważniejsze czynniki, które mają służyć poprawie jakości powietrza. Wg Pawła Silberta są to modernizacja budynków mieszkalnych i gminnych o zakup nowoczesnych źródeł ciepła, termomodernizacja budynków czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Silbert wymieniał też ograniczenie spalania paliw stałych i odpadów poprzez odpowiednio rozbudowę sieci gazowniczej i ciepłowniczej i kontrole palenisk przez straż miejską. Inne działania to zwiększenie powierzchni terenów zielonych w gminach czy rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Jakie konkretne działania podjęło wg prezydenta Jaworzna? Wszystkie informacje dotyczące naszego miasta, które nie były ogólnikami jak powyżej, znajdziecie na 2 slajdach z prezentacji prezydenta.

Prezentacja Paweł Silbert

 

Prezentacja Paweł Silbert

 

Znacznie konkretniejsi byli inni prelegenci biorący udział w konferencji – całość do obejrzenia powyżej.

Co jeszcze do powiedzenia miał prezydent Jaworzna?

Poprawa jakości powietrza jako ambitny cel UE wymaga radykalnych, bardzo konkretnych działań. A w Polsce szczególnie radykalnych z uwagi na naszą specyfikę – klimat i węglowe przyzwyczajenia. Bez skoordynowanych, wspólnych programów rządowych i samorządowych nie zlikwidujemy niskiej emisji z węglowych pieców grzewczych w założonym przez Unię czasie – mówił na konferencji Silbert.

Wypracujmy pakiet takich działań w ramach polskiego okrągłego stołu klimatycznego. Efektem powinny być takie propozycje i mechanizmy, które pozwolą wymienić indywidualne źródła ciepła nawet najbardziej ubogim mieszkańcom zabudowy indywidualnej oraz ułatwią rozbudowę rozwiązań systemowych w zabudowie wielorodzinnej. Proponuję, aby wygranym w tej sprawie nie była ani Unia, ani rząd, ani samorząd. Niech wygranymi będą polskie rodziny – przekonywał Paweł Silbert.

Gdybyśmy mieli odpowiedzieć na zarzuty, że samorządy niewiele robią w sprawie poprawy jakości powietrza, to na dzisiejsze przykłady pokazują, że robią dużo – na miarę swoich możliwości – mówił prezydent Silbert, o reprezentowanym przez siebie mieście podając jednak niewiele konkretnych informacji.

Właściwie nie znam gmin czy miast, które nie podejmują się wysiłków. Sprawność wydatkowania pieniędzy na ten cel byłaby prawdopodobnie większa, gdyby np. środki z programu Czyste Powietrze były bezpośrednio przekazywane samorządom, dedykowane na ochronę środowiska, były przekazywane wprost. Samorządy organizowałyby wtedy przedsięwzięcia, zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez rząd, upraszając procedury. Dzięki temu moglibyśmy się pochwalić lepszymi wynikami, poza tym można by było podejmować więcej skoordynowanych działań – podsumował Paweł Silbert.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki