Praca: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

REKLAMA

MIEJSKI ZARZĄD ZASOBÓW KOMUNALNYCH
W CHRZANOWIE ul. Garncarska 4

ZATRUDNI

KIEROWNIKA

DZIAŁU TECHNICZNEGO

SZCZEGÓŁY: https://mzzk.chrzanow.pl

(w zakładce nabór)

LUB TEL. 32 623 31 91

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 25.06.2021r. do 1100

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki