W poniedziałek 5 lipca ogłoszono wyniki tegorocznych matur. Wszystko stało się jasne, część maturzystów pewnie była z siebie zadowolona, części mina zrzedła – przed nimi egzamin poprawkowy. W woj. śląskim do matury przystąpiło 29 684 uczniów. Zdało 72,8%.

REKLAMA

Oprócz tradycyjnych egzaminów np. z języków obcych, matematyki, chemii, można było zmierzyć się z językami mniejszości narodowych, językiem kaszubskim, łacińskim, historią muzyki czy historią sztuki. Co ambitniejsi zdawali egzaminy w języku angielskim. Tym pewnie marzy się Oksford.

Czy jaworznickim maturzystom się powiodło – czytajcie poniżej.

Technikum Energetyczne – Promienna 65
świadectwo dojrzałości otrzymało 29 uczniów,
liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów – 34 uczniów,
zdawalność – 85%

język polski poziom podstawowy – przystąpiło 34 uczniów, zdawalność – 100%,
język angielski poziom podstawowy – przystąpiło 33 uczniów, zdawalność – 97%,
język niemiecki poziom podstawowy – przystąpił 1 uczeń,
matematyka poziom podstawowy – przystąpiło 34 uczniów, zdawalność – 88%,

fizyka poziom rozszerzony – przystąpiło 8,
geografia poziom rozszerzony – przystąpił 1 uczeń,
język angielski rozszerzony – przystąpiło 24 uczniów, wynik średni – 56%,
język niemiecki poziom rozszerzony – przystąpił 1 uczeń,
matematyka poziom rozszerzony – przystąpiło 26 uczniów, wynik średni – 14%.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”, ul. H. Sienkiewicza 3
świadectwo dojrzałości otrzymało 6 uczniów,
liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów – 18 uczniów,
zdawalność – 33%

język polski poziom podstawowy – przystąpiło 18 uczniów, zdawalność – 89%,
język angielski poziom podstawowy – przystąpiło 81 uczniów, zdawalność – 78%,
matematyka poziom podstawowy – przystąpiło 18 uczniów, zdawalność – 44%,

geografia poziom rozszerzony – przystąpiło 3 uczniów,
historia poziom rozszerzony – przystąpił 1 uczeń,
język angielski rozszerzony – przystąpiło 5 uczniów,
matematyka poziom rozszerzony – przystąpił 1 uczeń,
wiedza o społeczeństwie – przystąpił 1 uczeń,
chemia zestaw zadań w języku angielskim – przystąpił 1 uczeń,
matematyka zestaw zadań w języku angielskim – przystąpił 1 uczeń.

I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3
świadectwo dojrzałości otrzymało 82 uczniów,
liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów – 92 uczniów,
zdawalność – 82%

język polski poziom podstawowy – przystąpiło 92 uczniów, zdawalność – 95%,
język angielski poziom podstawowy – przystąpiło 88 uczniów, zdawalność – 99%,
język hiszpański poziom podstawowy – przystąpił 1 uczeń,
język niemiecki poziom podstawowy – przystąpiło 2 uczniów,
język rosyjski poziom podstawowy – przystąpił 1 uczeń,
matematyka poziom podstawowy – przystąpiło 93 uczniów, zdawalność – 95%,

biologia poziom rozszerzony – przystąpiło 30 uczniów, średni wynik – 40%,
chemia poziom rozszerzony – przystąpiło 11 uczniów, średni wynik – 49%,
fizyka poziom rozszerzony – przystąpiło 3 uczniów,
geografia poziom rozszerzony – przystąpiło 13 uczniów, średni wynik – 34%,
historia poziom rozszerzony – przystąpiło 7 uczniów,
historia sztuki – przystąpił 1 uczeń,
język angielski poziom rozszerzony – przystąpiło 61 uczniów, średni wynik – 72%,
język angielski poziom dwujęzyczny – przystąpiło 4 uczniów,
język niemiecki poziom rozszerzony – przystąpił 1 uczeń,
język polski poziom rozszerzony – przystąpiło 45 uczniów, średni wynik – 52%,
matematyka poziom rozszerzony – przystąpiło 32 uczniów, średni wynik 36%,

II Liceum Ogólnokształcące, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 6
świadectwo dojrzałości otrzymało 86 uczniów,
liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów – 96 uczniów,
zdawalność – 90%

język polski poziom podstawowy – przystąpiło 96 uczniów, zdawalność – 96%,
język angielski poziom podstawowy – przystąpiło 94 uczniów, zdawalność – 100%,
język niemiecki poziom podstawowy – przystąpiło 2 uczniów,
matematyka poziom podstawowy – przystąpiło 96 uczniów, zdawalność – 93%,
biologia poziom rozszerzony – przystąpiło 25 uczniów, średni wynik – 42%,
chemia poziom rozszerzony – przystąpiło 13 uczniów, średni wynik – 45%,
fizyka poziom rozszerzony – przystąpiło 6 uczniów,
geografia poziom rozszerzony – przystąpiło 30 uczniów, średni wynik – 39%,
historia poziom rozszerzony – przystąpiło 9 uczniów,
historia muzyki poziom rozszerzony – przystąpił 1 uczeń,
informatyka poziom rozszerzony – przystąpił 1 uczeń,
język angielski rozszerzony – przystąpiło 62 uczniów, średni wynik – 73%,
język angielski poziom dwujęzyczny – przystąpiło 6 uczniów,
język hiszpański poziom rozszerzony – przystąpił 1 uczeń,
język polski poziom rozszerzony – przystąpiło 32 uczniów, średni wynik – 51%,
język rosyjski poziom rozszerzony – przystąpił 1 uczeń,
matematyka poziom rozszerzony – przystąpiło 33 uczniów, średni wynik 33%,
wiedza o społeczeństwie – przystąpił 1 uczeń.

III Liceum Ogólnokształcące, ul. Towarowa 61
świadectwo dojrzałości otrzymało 77 uczniów,
liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów – 84 uczniów,
zdawalność – 92%

język polski poziom podstawowy – przystąpiło 84 uczniów, zdawalność – 98%,
język angielski poziom podstawowy – przystąpiło 81 uczniów, zdawalność – 99%,
język niemiecki poziom podstawowy – przystąpił 1 uczeń,
język rosyjski poziom podstawowy – przystąpiło 2 uczniów,
matematyka poziom podstawowy – przystąpiło 84 uczniów, zdawalność – 95%,

biologia poziom rozszerzony – przystąpiło 18 uczniów, średni wynik – 29%,
chemia poziom rozszerzony – przystąpiło 14 uczniów, średni wynik – 22%,
fizyka poziom rozszerzony – przystąpiło 5 uczniów,
geografia poziom rozszerzony – przystąpiło 9 uczniów,
historia poziom rozszerzony – przystąpił 1 uczeń,
historia sztuki – przystąpił 1 uczeń,
język angielski rozszerzony – przystąpiło 51 uczniów, wynik średni – 69%,
język polski pozom rozszerzony – przystąpiło 33 uczniów, wynik średni – 55%,
język włoski poziom rozszerzony – przystąpił 1 uczeń,
matematyka poziom rozszerzony – 19 uczniów, wynik średni – 43%,
wiedza o społeczeństwie – przystąpił 1 uczeń,
chemia zestaw zadań w języku angielskim – przystąpił 1 uczeń,
matematyka zestaw zadań w języku angielskim – przystąpił 1 uczeń.

IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Inwalidów Wojennych 16
świadectwo dojrzałości otrzymało 6 uczniów,
liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów – 17 uczniów,
zdawalność – 35%

język polski poziom podstawowy – przystąpiło 17 uczniów, zdawalność – 65%,
język angielski poziom podstawowy – przystąpiło 16 uczniów, zdawalność – 75%,
język niemiecki poziom podstawowy – przystąpił 1 uczeń,
matematyka poziom podstawowy – przystąpiło 17 uczniów, zdawalność – 41%

geografia poziom rozszerzony – przystąpiło 3 uczniów,
historia poziom rozszerzony – przystąpiło 2 uczniów,
język angielski rozszerzony – przystąpiło 3 uczniów,
język polski pozom rozszerzony – przystąpił 1 uczeń,
matematyka poziom rozszerzony – przystąpił 1 uczeń,
wiedza o społeczeństwie – przystąpił 1 uczeń.

Technikum nr 1, ul. Północna 9a
świadectwo dojrzałości otrzymało 19 uczniów,
liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów – 47 uczniów,
zdawalność – 38%

język polski poziom podstawowy – przystąpiło 48 uczniów, zdawalność – 83%,
język angielski poziom podstawowy – przystąpiło 38 uczniów, zdawalność – 92%,
język niemiecki poziom podstawowy – przystąpiło 9 uczniów,
język rosyjski poziom podstawowy – przystąpił 1 uczeń,
matematyka poziom podstawowy – przystąpiło 47 uczniów, zdawalność – 45%,

biologia poziom rozszerzony – przystąpił 1 uczeń,
filozofia poziom rozszerzony – przystąpił 1 uczeń,
geografia poziom rozszerzony – przystąpiło 11 uczniów, wynik średni – 14%,
język angielski rozszerzony – przystąpiło 4 uczniów,
język niemiecki poziom rozszerzony – przystąpiło 2 uczniów,
matematyka poziom rozszerzony – przystąpiło 4 uczniów.

Technikum nr 2, ul. Inwalidów Wojennych 16
świadectwo dojrzałości otrzymało 41 uczniów,
liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów – 80 uczniów,
zdawalność – 51%

język polski poziom podstawowy – przystąpiło 81 uczniów, zdawalność – 85%,
język angielski poziom podstawowy – przystąpiło 79 uczniów, zdawalność – 89%,
język niemiecki poziom podstawowy – przystąpił 1 uczeń,
matematyka poziom podstawowy – przystąpiło 81 uczniów, zdawalność – 55%

biologia poziom rozszerzony – przystąpiło 4 uczniów,
filozofia poziom rozszerzony – przystąpił 1 uczeń,
fizyka poziom rozszerzony – przystąpiło 4 uczniów,
geografia poziom rozszerzony – przystąpiło 14 uczniów, wynik średni – 24%,
historia poziom rozszerzony – przystąpiło 3 uczniów,
informatyka poziom rozszerzony – przystąpiło 2 uczniów,
język angielski rozszerzony – przystąpiło 40 uczniów, wynik średni – 54%,
język niemiecki poziom rozszerzony – przystąpił 1 uczeń,
język polski pozom rozszerzony – przystąpiło 5 uczniów,
matematyka poziom rozszerzony – przystąpiło 9 uczniów,
wiedza o społeczeństwie – przystąpiło 3 uczniów.

Technikum nr 4, ul. Armii Krajowej 5
świadectwo dojrzałości otrzymało 35 uczniów,
liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów – 67 uczniów,
zdawalność – 52%

język polski poziom podstawowy – przystąpiło 67 uczniów, zdawalność – 84%,
język angielski poziom podstawowy – przystąpiło 65 uczniów, zdawalność – 80%,
język niemiecki poziom podstawowy – przystąpił 1 uczeń,
język rosyjski poziom podstawowy – przystąpił 1 uczeń,
matematyka poziom podstawowy – przystąpiło 67 uczniów, zdawalność – 63%

biologia poziom rozszerzony – przystąpiło 13 uczniów, średni wynik – 12%,
filozofia poziom rozszerzony – przystąpiło 2 uczniów,
geografia poziom rozszerzony – przystąpiło 20 uczniów, wynik średni – 23%,
historia poziom rozszerzony – przystąpił 1 uczeń,
język angielski rozszerzony – przystąpiło 33 uczniów, wynik średni – 59%,
język angielski poziom dwujęzyczny – przystąpił 1 uczeń,
język polski poziom rozszerzony – przystąpiło 7 uczniów,
matematyka poziom rozszerzony – przystąpiło 5 uczniów,
wiedza o społeczeństwie – przystąpił 1 uczeń.

Technikum nr 5, ul. Promienna 65
świadectwo dojrzałości otrzymało 55 uczniów,
liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów – 62 uczniów,
zdawalność – 89%

język polski poziom podstawowy – przystąpiło 62 uczniów, zdawalność – 94%,
język angielski poziom podstawowy – przystąpiło 60 uczniów, zdawalność – 100%,
język hiszpański poziom podstawowy – przystąpił 1 uczeń,
język rosyjski poziom podstawowy – przystąpił 1 uczeń,
matematyka poziom podstawowy – przystąpiło 62 uczniów, zdawalność – 97%,

geografia poziom rozszerzony – przystąpiło 7 uczniów,
historia poziom rozszerzony – przystąpiło 2 uczniów,
historia sztuki – przystąpił 1 uczeń,
informatyka poziom rozszerzony – przystąpiło 11 uczniów, wynik średni 41%,
język angielski rozszerzony – przystąpiło 49 uczniów, wynik średni – 60%,
język polski pozom rozszerzony – przystąpiło 2 uczniów,
język rosyjski poziom rozszerzony – przystąpił 1 uczeń,
matematyka poziom rozszerzony – przystąpiło 29 uczniów, wynik średni – 17%.

Technikum nr 6, ul. Promienna 65
świadectwo dojrzałości otrzymało 17 uczniów,
liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów – 26 uczniów,
zdawalność – 65%

język polski poziom podstawowy – przystąpiło 26 uczniów, zdawalność – 77%,
język angielski poziom podstawowy – przystąpiło 26 uczniów, zdawalność – 92%,
matematyka poziom podstawowy – przystąpiło 26 uczniów, zdawalność – 81%,
geografia poziom rozszerzony – przystąpiło 20 uczniów, wynik średni – 25%,
historia poziom rozszerzony – przystąpił 1 uczeń,
język angielski rozszerzony – przystąpiło 14 uczniów, wynik średni – 46%,
matematyka poziom rozszerzony – przystąpiło 6 uczniów.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki
Advertisement