Ruszyła kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Długoszynie wraz z wymianą źródła ciepła z kotłów węglowych na gazowe. Projekt warty niemal 1,6 mln zł uzyskał aż 85 proc. dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

REKLAMA

W ramach prowadzonych prac wymieniona zostanie stolarka okienna i pokrycia daszków, kominy zostaną wyremontowane, a ściany i stropy docieplone. Wymieniona zostanie także instalacja c.o., a kotłowania będzie zmodernizowana.

Prace potrwają do końca września 2021 r.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, Poddziałanie 4.3.1. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”.

Wartość całkowita projektu – 1 574 633,40 zł
Dofinansowanie UE – 1 303 342,23 zł
% dofinansowania –  85%

UM Jaworzno

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki
Advertisement