Po liście otwartym prezydenta Pawła Silberta na temat tego, co znajduje się na działkach pod budowę fabryki Izery, mówimy po raz pierwszy, sprawdzam.

REKLAMA

Wydaje się, że jest w tym liście wiele prawdy, jeśli tylko rozpatrywać samą inwestycję budowy fabryki Izery, która ma wg. planów znaleźć się na działce 332 (na końcu zestawienia).

Ustawa mówi jednak nie tylko o tej działce, ale też o innych działkach. Zrzuty z geoportalu wraz ze zdjęciami pozwolą Państwu wyrobić sobie opinię, o jaki teren chodzi i czy jest na nim las, czy go nie ma.

Ustawa z załącznikami: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E1415F56F5FE0010C12587120048DAEB

Lista działek z Ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych.

1) 2/15, o powierzchni 1,4092 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

2) 3/4, o powierzchni 4,5009 ha, obręb ewidencyjny 215, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00030819/4;

3) 3/15, o powierzchni 12,0794 ha, obręb ewidencyjny 215, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00030819/4;

4) 4, o powierzchni 4,9219 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

5) 6/5, o powierzchni 2,0673 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

6) 8/2, o powierzchni 0,5313 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

7) 18/2, o powierzchni 2,6164 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

8) 19/1, o powierzchni 0,1541 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

9) 20/3, o powierzchni 0,1112 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8; 2

10) 20/4, o powierzchni 0,0912 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00010144/5;

11) 240/6, o powierzchni 14,9563 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

12) 240/8, o powierzchni 0,7028 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

13) 241/4, o powierzchni 2,8821 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

14) 241/5, o powierzchni 0,6094 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

15) 248/1, o powierzchni 3,7894 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

16) 248/3, o powierzchni 2,3658 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

17) 254/1, o powierzchni 17,2035 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

18) 254/3, o powierzchni 2,2309 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

19) 256/2, o powierzchni 0,6007 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

20) 328, o powierzchni 62,8545 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

21) 329/5, o powierzchni 3,7191 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

22) 330/1, o powierzchni 3,7764 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

23) 330/4, o powierzchni 1,8483 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

24) 331, o powierzchni 0,4086 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

25) 332, o powierzchni 118,0671 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8.

JOG - Jaworznicki Obszar Gospodarczy
JOG – Jaworznicki Obszar Gospodarczy

List otwarty Pawła Silberta do Donalda Tuska i stowarzyszeń obrońców przyrody w sprawie wycinki lasu pod budowę fabryki Izery

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki