REKLAMA

Zasady ubezpieczania samochodu w Polsce są jasno określone w przepisach, a dokładniej w Ustawie o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku. Posiadanie aktualnej polisy OC jest obowiązkiem każdego właściciela pojazdu, dlatego podczas zakupu zarejestrowanego samochodu należy zwracać na nie szczególną uwagę. O czym jeszcze warto wiedzieć i na co przygotować się podczas wyboru pakietu?

Ubezpieczenia OC – co trzeba o nich wiedzieć?

Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej jest zabezpieczeniem dla poszkodowanego w przypadku kolizji albo innego zdarzenia losowego w ruchu drogowym z winy ubezpieczającego. Posiadanie aktualnej polisy OC jest obowiązkowe, zawiera się ją w towarzystwie ubezpieczeń na okres jednego roku kalendarzowego. Ochrona z tytułu ubezpieczenia obowiązuje na terytorium Polski oraz m.in. w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jego odpowiednikiem np. na Ukrainie, czy Białorusi jest zielona karta, którą wystawia ubezpieczyciel i jest potwierdzeniem posiadania aktualnej polisy za granicą. Warto też pamiętać o tym, że ubezpieczenie dotyczy konkretnego pojazdu, dlatego, jeżeli w gospodarstwie domowym znajduje się ich więcej, to każdy musi posiadać oddzielną polisę. Żeby ją zawrzeć, można wybrać się do agenta bądź przedstawiciela towarzystwa albo zdecydować się na ubezpieczenie online.

Od czego zależy koszt ubezpieczenia OC?

Na wysokość składki, niezależnie od tego, czy jest ona zawierana jako ubezpieczenie online, czy za pośrednictwem agenta, składa się wiele czynników. Warunki ubezpieczenie OC określane są w dokładny sposób, a pod kątem ceny w głównej mierze brane są pod uwagę zniżki za bezszkodową jazdę właściciela bądź właścicieli pojazdu. Są one naliczane według długości historii posiadania ubezpieczeń, a w przypadku wystąpienia szkody z winy ubezpieczającego (przykładowo kolizji), są odpowiednio pomniejszane. Może też dojść do sytuacji, w której cena polisy OC będzie podlegała podwyższeniu, ze względu np. na krótką historię ubezpieczenia i dużą ilość szkód. Jeżeli dojdzie do wypłacenia odszkodowania z tytułu danego ubezpieczenia, to zniżki tracone są nie tylko na konkretnym pojeździe, który objęty był ochroną, ale na wszystkich innych należących do właściciela. Kolejna kwestia, która jest uwzględniana to wiek najmłodszego kierowcy, nawet jeżeli nie jest on wpisany do dowodu rejestracyjnego – tak samo wygląda sytuacja z okresem posiadania uprawnień do kierowania danym pojazdem. Oczywiście na całkowity koszt składki za ubezpieczenie OC wpływa również marka, model, rok produkcji oraz pojemność silnika samochodu. Ostatnią kwestią jest miejsce zameldowania właściciela pojazdu oraz wynikający z tego numer rejestracyjny, ponieważ w zależności od regionu ceny ubezpieczenia mogą się wahać. Coraz więcej osób korzysta też z kalkulatorów OC dostępnych online, m.in. po to, by sprawdzić, ile wyniesie ubezpieczenie pojazdu w danym roku.

Kara za brak ubezpieczenia OC:

Instytucją, która sprawdza aktualność polisy OC na pojazdy, jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku braku ubezpieczenia samochodu nalicza on karę w zależności od rodzaju pojazdu (samochody osobowe, ciężarowe, pozostałe pojazdy) oraz od okresu bez ochrony. Z tego względu bardzo ważne jest to, by aby podczas zakupów używanych samochodów sprawdzać aktualność polisy, ponieważ od dnia zawarcia umowy to nowy właściciel jest pociągany do odpowiedzialności.

Pełna ochrona pojazdu, czyli ubezpieczenia OC i opcje dodatkowe:

Dodatkowo do polisy OC można dokupić też inne ubezpieczenia, które będą zwiększały ochronę. Podczas korzystanie z kalkulatorów OC można wybrać opcje, które będą pełnym zabezpieczeniem, nie tylko w przypadku kolizji. Do nieobowiązkowych ubezpieczeń można zaliczyć:

  • AUTO CONCIERGE – stworzone zostało przez TUZ (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) i zapewnia pomoc w przypadku naprawy samochodu, wymiany opon oraz rabaty na części do samochodu.
  • AC, czyli Autocasco – najczęściej wykupowane jest na nowe samochody i oferuje kompleksową ochronę. Pokrywa nie tylko koszty ewentualnej naprawy samochodu, ale też daje ochronę np. w przypadku kradzieży. TUZ oferuje kilka różnych wariantów, które można dopasować pod indywidualne potrzeby.
  • NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie chroniące zdrowie i życie kierowcy oraz pasażerów podróżujących danym pojazdem.
  • Assistance – zapewnia m.in. holowanie pojazdu w przypadku usterki na trasie.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki