Marcin Machura – Przewodniczący MZZ „KADRA” przy Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy „Sobieski” w Jaworznie komentuje sytuację na kopalni.

REKLAMA

Na chwilę obecną strona społeczna czerpie wiedzę na temat zmian w branży górniczej głównie z przekazów prasowych ministra Artura Sobonia, który pełni funkcję pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Zgodnie z opublikowanym listem intencyjnym Ministerstwa Aktywów Państwowych i Tauron Polska Energia S.A. zostały rozpoczęte prace, zmierzające do wydzielenia Tauron Wydobycie S.A. z Grupy Tauron do końca bieżącego roku i nabycia akcji naszej spółki przez Skarb Państwa. Nie wiemy co będzie dalej, gdyż nawet Ministerstwo Aktywów Państwowych nie nakreśliło modelu funkcjonowania spółek górniczych od stycznia 2021, w przeciwieństwie do branży energetycznej, gdzie został przedstawiony i opublikowany na stronie Ministerstwa kalendarz działań restrukturyzacyjnych.

Pytań bez odpowiedzi, które wywołują niepokój i frustracje wśród pracowników jest wiele: czy będziemy samodzielnym podmiotem na rynku, czy zostaniemy połączeni z Polską Grupą Górniczą i Węglokoksem Kraj? Co dalej z rozpoczętą budowa szybu „Grzegorz”, którego ukończenie i oddanie poprawiłoby warunki pracy na Zakładzie Górniczym „Sobieski”? Czekamy na wynik negocjacji w Prokuratorii Generalnej.

Co dalej z nie działającym blokiem 910 MW, który został zaprojektowany i zbudowany właśnie pod dostawy węgla z Tauron Wydobycie S.A.? Przedstawiciele Rafako straszą, że remont nieczynnego czerwca tego roku nie zakończy się, jak planowano do 25 lutego 2022. To nie są dobre wiadomości dla naszej spółki i jej pracowników.

Oprócz zmian organizacyjnych w branży górniczej, które nie zostały czytelnie przedstawione są jeszcze propozycje zmian regulacji prawnych, które uderzają w górnictwo. Mam tu na myśli opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Projekt tego rozporządzenia wprowadza znaczne zaostrzenia parametrów jakościowych dla węgla, co może się wprost przełożyć na ograniczenie produkcji niektórych rodzajów węgla na rynku i wzrost ceny oferowanych produktów przez spółki węglowe. Warto w tym miejscu zaznaczyć, ze nie pozostanie to bez wpływu na prawie 80 tysięcy miejsc pracy w górnictwie, koszty funkcjonowania spółek węglowych, a także na budżety gospodarstw domowych, które po kolejnych i nie ostatnich podwyżkach cen m.in. prądu, gazu, benzyny oraz innych towarów i usług mogą już nie wytrzymać tego ciężaru. Będziemy z uwagą przypatrywać się tym zmianom i oczywiście na bieżąco reagować na planowane rozwiązania, które mogłyby uderzyć w pracowników naszej spółki.

Marcin Machura

Przewodniczący MZZ „KADRA” przy Tauron Wydobycie S.A.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki