Rafako wstrzymuje prace naprawcze bloku 910 MW Elektrowni Jaworzno do czasu wyjaśnienia przez Tauron przyczyn 2 zdarzeń, które spowodowały uszkodzenia  bloku.

REKLAMA

Rafako wezwało Tauron do niezwłocznego wyjaśnienia, w terminie do dnia 15 września 2021 roku, przyczyn zdarzeń, które skutkowały uszkodzeniami elementów bloku w dniach 7 stycznia 2021 roku i 11 czerwca 2021 roku.

W związku z niewyjaśnieniem przez zamawiającego przyczyn rzeczonych zdarzeń i nieprawidłowości/ zaniedbań zamawiającego, a także istniejącym ryzykiem, iż warunki panujące na bloku nadal stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa osób pozostających na jego terenie, wykonawca z kontraktu  zamierza wstrzymać wszelkie prowadzone i planowane prace na bloku do czasu uzyskania informacji o braku zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, a wstrzymanie tych prac wpłynie na termin ponownego uruchomienia bloku – informuje Rafako.

Jeżeli do 15 września Tauron nie wyjaśni przyczyn ww. zdarzeń, Rafako zamierza odstąpić od kontraktu.

Dodatkowo, na dzisiejszej konferencji prasowej prezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki potwierdził, że firma oczekuje pomocy od spółek Skarbu Państwa jeśli ma dalej prowadzić prace związane z blokiem 910 MW:

Rafako oczekuje pomocy ze strony Taurona lub państwa w związku z budową bloku 910 MW w Jaworznie; firma nie jest w stanie realizować wszystkich obowiązków kontraktowych.

Jakie mogą być dalsze konsekwencje sporu? O tym poniżej.

Blok 910 MW jaworznickiej elektrowni ruszy dopiero w 2024 roku?

Blok 910 MW zagrożony przez problemy finansowe wykonawcy?

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki