Będzie ciepło! Sezon grzewczy rozpoczęty

Oficjalnie 22 września rozpoczęto sezon grzewczy we wszystkich lokalach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik.

Niestety nie każdy dostosował się do zaleceń koniecznych przy uzupełnianiu instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe, które nie zostały otwarte maksymalnie, doprowadziły do zapowietrzeń instalacji, przez co konieczne są dodatkowe nakłady na kolejne uzupełnienia zładu i odpowietrzania.

REKLAMA

Pan Dariusz Hrabia z SM Górnik przypomina, że indywidualne prace przy wymianach grzejników powinny być już zakończone w wyznaczonym wcześniej terminie. Spółdzielnia Mieszkaniowa nie odpowiada za powstałe szkody związane z niedotrzymaniem terminu zakończenia prac, czy przez ich wadliwe wykonanie.

Wszystkie wspomniane wytyczne i terminy znajdziesz tutaj:
Przygotowania do sezonu grzewczego

Wszystkie usterki powstałe po rozpoczęciu sezonu grzewczego, należy zgłaszać do właściwej Administracji Domów Spółdzielczych.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki