REKLAMA

Rodzice dla swoich pociech poszukują jak najlepszego miejsca edukacji. Począwszy od przedszkola, skończywszy na szkole średniej. Dalsze kroki podejmuje już dziecko samo. Warto jednak zastanowić się gdzie posłać swoje dziecko. Jakiego rodzaju program edukacyjny oferuje dana placówka i na czym chcemy się skupić i co jest dla nas, jako rodziców, najważniejsze.

Rodzice dla swoich pociech poszukują jak najlepszego miejsca edukacji. Począwszy od przedszkola, skończywszy na szkole średniej. Dalsze kroki podejmuje już dziecko samo. Warto jednak zastanowić się gdzie posłać swoje dziecko. Jakiego rodzaju program edukacyjny oferuje dana placówka i na czym chcemy się skupić i co jest dla nas, jako rodziców, najważniejsze.

W ostatnich latach coraz bardziej popularna i rozpowszechniona staje się metoda Montessori. Czym są przedszkola Montessori? Czego uczy nas ta metoda i czy posłać dziecko właśnie do takiego przedszkola, a później może i szkoły?

Kim była Maria Montessori

Maria Montessori urodziła się we Włoszech, skończyła studia medyczne. Po uzyskaniu doktoratu psychiatrii zajęła się pracą pedagogiczną. W 1907 roku otworzyła pierwszy Dom Dziecięcy Casa Dei Bambini w najuboższej dzielnicy Rzymu. Początkowo pracowała z dziećmi upośledzonymi, gdyż doszła do wniosku, że problem rozwoju dzieci niepełnosprawnych jest nie tyle natury medycznej, co właśnie pedagogicznej. Montessori dostrzegła zależność rozwoju umysłowego od zdolności manualnych i zaobserwowała, że metoda ta przynosi dużo lepsze efekty, aniżeli tradycyjny system nauczania.

Sukces Casa dei Bambini spowodował, że rosło zainteresowanie oraz zapotrzebowanie na kolejne placówki korzystające z tej metody. Montessori zaczęła podróżować po całym świecie oraz prowadziła kursy szkoleniowe. Za wybitne osiągnięcia pedagogiczne została wyróżniona tytułami Doktora Honoris Causa. Na Uniwersytecie w Sorbonie otrzymała Krzyż Legii Honorowej. W 1949 roku była nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.

Metoda Marii Montessori co to jest?

Innowacyjny sposób nauczenia opierający się na samodzielności działania dziecka i swobodnym rozwoju został nazwany metodą Montessori. Czynnikiem rozwoju jest własna aktywność dziecka, chęć poznawania świata. Dziecko jest budowniczym samego siebie. Rozwój dziecka dokonuje się według indywidualnego planu rozwoju dlatego też, nie należy narzucać systemu wychowawczo-dydaktycznego.

Nauka ta przeciwstawia się standardowego systemowi szkolnemu, który często tłumi aktywność dzieci oraz uczy, że dzieci będą dobrze oceniane, jak dostosują się do wytycznych i wymagań nauczyciela czy placówki. Włoska lekarka, za założenia swojej metody, uważa pozwolenie dzieciom na rozwijanie się w swoim własnym tempie, naukę przez samodzielność a nie wyręczanie. Podejście to na początku było wykorzystywane w przedszkolu, dopiero po jakimś czasie zaczęto je także stosować w szkołach podstawowych. W Polsce znajduje się kilkadziesiąt placówek jej imienia, w tym także szkoły oraz żłobki, które działają w duchu zasad Montessori.

Na czym polega pedagogika Marii Montessori?

Dzieci są najważniejsze! Nauczanie w przedszkolu Montessori oparte jest na pedagogice doktor Marii oraz dostosowane jest dla każdego dziecka.

Główne założenia pedagogiki polegają na tym, że dzieci rozwijają się w swoim indywidualnym tempie. Nauczanie tą metodą daje dziecku możliwość nauki bez presji, rozwoju umiejętności odpowiednich do wieku w swoim własnym tempie.

Patronem pedagogiki Montessori jest ślimak, który jest symbolem indywidualnego tempa rozwoju każdego dziecka, które nie ważne jak szybko, ale zawsze dąży do założonego celu.

Metoda Montessori w przedszkolach

Dziecko w przedszkolu przygotowywane jest do samodzielności, a rolą pedagoga jest wspieranie spontaniczności i aktywności oraz twórczości dziecka. Bardzo ważną rzeczą w tej metodzie, jest to, że nauczyciel nie narzuca dziecku kiedy i nie zmusza go do tego. To samo tyczy się jedzenia. Każde dziecko wie co lubi jeść, a czego nie, dlatego nauczyciel nie stoi nad dzieckiem i nakłania je do zjedzenia wszystkiego. Jednym ze sposobów wychowania dzieci jest nauka, że powinniśmy szanować siebie oraz innych.

Edukacja dziecka odbywa się poprzez zabawę. Dziecko samo decyduje czym chce się zająć lub o czym chce się danego dnia uczyć. Wśród dostępnych pomocy są kolorowani, książeczki z liczbami, cyframi czy czytanki. Przedszkolak może po nie sięgnąć kiedy tylko ma ochotę. Strefy poświęcone aspektom życia posiadają wszystkie materiały pomocne do pochłaniania wiedzy. Materiały te są przygotowane i dostępne dla dziecka, a każda z nich służy do czerpania wiedzy na temat jednej czynności.

Nauczyciel w przedszkolu pełni rolę pośrednika między dzieckiem, innymi dziećmi, oraz ich potrzebami. Jeśli dziecko ma jakieś pytania, pedagog zawsze mu odpowie oraz pomoże mu jak wykonać jakoś daną pracę, pokaże kilka z dróg zabawy, ale to dziecko wybierze tą jedną którą chce pójść. Od tego zależy samodzielność i nauka podejmowania własnych decyzji. Smyki uczą się pisać, liczyć, ale nauczyciel nie organizuje takich zajęć, to grupa decyduje co danego dnia chciałaby robić.

Organizacja otoczenia pomaga w pracy, dlatego też porządek jest bardzo ważną rzeczą w przedszkolu jak i w domu. Dzieci w zorganizowanej przestrzeni uczą się lepiej, gdyż nie gubią się na poszukiwaniach i łatwiej koncentrują się na zadaniach.

Przedszkole Montessori takie jak Poznańskie przedszkole BAMBINI – najbardziej skupia się na organizacji przestrzeni wokół grupy dzieci, gdyż jeśli wszystkie sprzęty i meble są na wysokości smyków. Istotne jest to, że dzieci nie tracą czasu na poszukiwania zabawek dotyczących ich zainteresowań, nie muszą prosić nauczycieli o podanie czegoś czego nie są w stanie sięgnąć, wszystkie sprzęty, pomoce naukowe czy rozwojowe mają na wyciągnięcie ręki. Istnieje sześć stref, w których dziecko rozwija swoje umiejętności i warto salę podzielić na te grupy: kultura oraz sztuka, życie codzienne, język, matematyka, nauka oraz sensoryka.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki