Kolejny etap przebudowy ul. Grunwaldzkiej przed nami

Już od 3 listopada rozpoczną się prace związane z kolejnym etapem przebudowy ulicy Grunwaldzkiej. Tym razem remont dotyczyć będzie odcinka między ulicą 11 Listopada a ulicą Kolejową.

REKLAMA

Kolejny etap przebudowy ulicy Grunwaldzkiej rozpocznie się tuż po Święcie Zmarłych, dokładnie 3 listopada i co ważne, jest to świadome działanie władz miasta, które nie chcą utrudniać ruchu, w tym newralgicznym, świątecznym i drogowym okresie.

Przebudowywany odcinek to ten od ulicy 11 Listopada, aż po ulice Kolejową. Co jednak ważne wykonawca robót zobowiązany jest do utrzymania ciągłości ruchu oraz do zapewnienia dojazdu mieszkańcom do posesji.

W ramach tej inwestycji pracę obejmować będą między innymi przebudowę kanalizacji ogólnospławnej, odtworzenie nawierzchni jezdni, budowa chodników, zjazdów oraz ścieżek rowerowych. Przebudowane zostaną również przejścia dla pieszych, zatoki i przystanki autobusowe oraz geometria skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Kolejową.

Wartość robót projektowych i budowlanych wynosi 4.988.920,20 zł i jest zgodna z podpisaną umową. Na realizacje tego zadania władzom miasta udało uzyskać się 1.600 000,00 złotych w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Prace potrwają do końca 2022 roku.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki