Pomnik ks. Stanisława Stojałowskiego jak nowy

15 października pomnik ks. Stanisława Stojałowskiego został poddany czyszczeniu przez pracowników Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych i wygląda jak nowy.

Wpis MZNK o czyszczeniu pomnika
REKLAMA

MZNK postanowiło wyczyścić pomnik ks. Stanisława Stojałowskiego i trzeba przyznać, że było to naprawdę potrzebne, gdyż pomnik stojąc przez tyle lat, został naruszony zębem czasu i siłami matki natury.

Przypomnijmy, że pomnik został postawiony w 1919 roku. Jego uroczyste odsłonięcie miało miejsce 29 czerwca tegoż roku, jednakże po 20 latach, w 1939 został on rozebrany z rozkazu władz okupacyjnych. Rzeźbę udało się przechować i zaraz po wyzwoleniu miasta odbudowano go na nowo. Drugie odsłonięcie pomnika miało miejsce 9 czerwca 1946 roku.

Sam ks. Stanisław Stojałowski był zakonnikiem jezuickim, a następnie kapłanem katolickim. Został wyświęcony w 1870 roku. Pomnik księdza to drugi co do wieku, pomnik znajdujący się w centrum miasta, przy Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny. Stoi on na kamiennym postumencie, na którym wmurowano tablice z napisem:

„ X. STANISŁAW STOJAŁOWSKI
17 V 1845
29 X 1911
MĘCZENNIKOWI IDEI LUDOWEJ
WDZIĘCZNI OBYWATELA MIASTA JAWORZNA”

Pomnik ks. Stanisława Stojałowskiego po czyszczeniu

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki