W sobotę 9 października 2021 roku odbył się VI Powiatowy Zjazd Polskiego Stronnictwa Ludowego w Jaworznie. Gościem jaworznickich ludowców był Prezes ZW PSL Województwa Śląskiego, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PSL Henryk Kiepura.

REKLAMA

Po odśpiewaniu Roty obrady otworzył Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Jaworznie Janusz Ciołczyk. Najwyższym odznaczeniem w Ruchu Ludowym Medalem Wincentego Witosa odznaczona została Danuta Dubiel. Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz regulaminu wyboru władz przewodniczącym Zjazdu został Mariusz Pawelec.  Delegaci wybrali nowe władze     i delegatów na Zjazd Wojewódzki PSL w Katowicach. Prezesem Zarządu na następną kadencję wybrano ponownie radnego Rady Miejskiej w Jaworznie Janusza Ciołczyka. Ponadto w składzie Zarządu znaleźli się wiceprezesi Anna Kałuża i Mariusz Pawelec, skarbnik Teresa Odrzywołek, sekretarz Beata Bulga, członkowie Zarządu Danuta Dubiel, Roman Gurdek, Maria Nowak  i Marcin Sieniawski. Przewodniczącą Powiatowej Komisji Rewizyjnej została Danuta Michalska, wiceprzewodniczącym Marian Wilczek , sekretarzem Stefania Romanowska, zaś członkiem Komisji Rewizyjnej Zofia Słaboń. Delegatami na Zjazd Wojewódzki  PSL zostali Janusz Ciołczyk, Danuta Dubiel, Roman Gurdek oraz Mariusz Pawelec. Delegaci jednogłośnie przegłosowali uchwałę o nadaniu godności Honorowego Prezesa PSL w Jaworznie Jerzemu Kołodziejczykowi, zaś Honorowej Wiceprezes PSL w Jaworznie  Zofii Paluch.

foto: Janusz Ciołczyk FB

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki