REKLAMA

Dorastanie stanowi trudny okres w życiu młodego człowieka. Sprzyja m.in. gwałtownym zmianom w zachowaniu, chęci próbowania nowych rzeczy. Młodzież u progu dorastania jest szczególnie podatna na wszelkiego rodzaju substancje szkodliwe dla zdrowia i prowadzące do powstawania uzależnień. Jakie są najczęstsze uzależnienia wśród dzieci i młodzieży?

Uzależnienie od Internetu

Uzależnienie od Internetu to nałóg polegający na ciągłej potrzebie spędzania czasu w sieci. Współcześnie wśród młodych ludzi obserwuje się głównie uzależnienie od social mediów. O uzależnieniu można mówić w sytuacji, gdy dana osoba odczuwa silną potrzebę lub wręcz przymus korzystania z Internetu. Nie posiada przy tym kontroli nad czasem spędzanym w sieci, a każda próba jego ograniczenia prowadzi do uczucia niepokoju i rozdrażnienia. Dzieci i młodzież popadają w uzależnienie od Internetu z różnych przyczyn. Najczęstsze to zaniżone poczucie własnej wartości, wyobcowanie i nieumiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami oraz potrzeba oderwania się od rzeczywistości, czego powodem mogą być problemy w domu lub szkole.

Skutki uzależnienia od Internetu

Uzależnienie od Internetu skutkuje zaniedbywaniem nauki i codziennych obowiązków przez dzieci i młodzież. Prowadzi do powstawania zaburzeń w sferze emocjonalnej oraz do problemów w relacjach z ludźmi i poczucia wyobcowania z realnego świata. Zaawansowane uzależnienie od Internetu może powodować rezygnację z dotychczasowych zainteresowań, a także wystąpienie poważnych problemów zdrowotnych – bezsenności, otyłości, skrzywienia kręgosłupa oraz zespołu cieśni nadgarstka. 

Uzależnienie od telefonu komórkowego

Coraz bardziej popularnym uzależnieniem, dotykającym młodzież, jest uzależnienie od telefonu, zwane fonoholizmem. Polega ono na przywiązywaniu olbrzymiej wagi do posiadania telefonu komórkowego i nierozstawaniu się z nim nawet na chwilę. Osoby dotknięte fonoholizmem odczuwają ciągły przymus pozostawania w kontakcie z ludźmi ze swojego otoczenia, co jest często spowodowane potrzebą poczucia przynależności do grupy oraz lękiem przed samotnością.

Skutki uzależnienia od telefonu komórkowego

Osoba uzależniona od telefonu komórkowego wycofuje się z relacji międzyludzkich w realnym świecie, odcina się od otoczenia i spędza czas samotnie. Rezygnuje z dotychczasowych zainteresowań, jest rozdrażniona i doświadcza częstych wahań nastroju. Fonoholizm może prowadzić do konfliktów z najbliższymi oraz problemów w nauce. 

Uzależnienie od papierosów i innych wyrobów tytoniowych

Wiele młodych ludzi sięga po papierosy lub inne wyroby tytoniowe. Jako powód wskazują oni najczęściej chęć uspokojenia, odprężenia i odreagowania stresu. Częstą przyczyną sięgania po papierosy jest także próba zaimponowania rówieśnikom oraz chęć wyglądania bardziej dorośle.

Skutki uzależnienia od papierosów i innych wyrobów tytoniowych

Spożywanie wyrobów tytoniowych powoduje liczne choroby, siejąc spustoszenie w organizmie człowieka. Prowadzi do rozwoju licznych nowotworów, niewydolności oddechowej oraz innych schorzeń układu oddechowego. Palenie papierosów może powodować miażdżycę, nadciśnienie, zawał serca, a także udar mózgu. Spożycie wyrobów tytoniowych ma negatywny wpływ również na zęby i skórę. 

Uzależnienie od alkoholu 

Alkohol stanowi najczęściej spożywaną przez młodzież substancję psychoaktywną. Powodem jej popularności jest fakt, że często pojawia się na imprezach i dla wielu stanowi synonim dobrej zabawy. W popadaniu młodych w uzależnienie od alkoholu nie bez znaczenia jest presja rówieśnicza, chęć zaimponowania otoczeniu i poczucia się bardziej dorosło. Po alkohol sięgają także młodzież i dzieci, które wyniosły niewłaściwe wzorce z domu, a także te, które odczuwają silną potrzebę ucieczki od problemów w domu lub w szkole.

Skutki uzależnienia od alkoholu

Nadużywanie alkoholu powoduje między innymi uszkodzenia układu nerwowego oraz rozwój chorób układu krążenia. Prowadzi do uszkodzenia śluzówki układu pokarmowego, a także chorób wątroby i trzustki. U osób uzależnionych od alkoholu często obserwuje się zaburzenia pamięci, są one również bardziej narażone na depresję, bezsenność i wystąpienie stanów lękowych. Spożycie alkoholu przed i w trakcie dojrzewania jest szczególnie niebezpieczne dla rozwoju psychicznego i fizycznego – powoduje trudności w nauce oraz zaburzenia w zakresie relacji interpersonalnych. 

Uzależnienie od narkotyków 

Wśród najczęściej zażywanych przez młodych ludzi narkotyków wymienić można marihuanę oraz szeroko pojęte dopalacze. Przyczyny popadania w uzależnienie od substancji narkotycznych wśród dzieci i młodzieży są bardzo zróżnicowane. Często powodem sięgnięcia po narkotyki są ciekawość, nuda lub namowy ze strony znajomych. Zażywanie substancji narkotycznych przez młodych ludzi może być również sposobem na radzenie sobie z problemami i rozładowania wewnętrznego napięcia, bądź próbą zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.

Skutki uzależnienia od narkotyków

Związki chemiczne zawarte w narkotykach mogą prowadzić do uszkodzenia jelita grubego, nerek, trzustki i wątroby. Powodują zmiany w obrębie szpiku kostnego, co wpływa na obniżenie odporności. Można zaobserwować również negatywny wpływ narkotyków na mózg, układ krążenia, a także jamę ustną i skórę. Osoby uzależnione od substancji narkotycznych często cierpią z powodu depresji, stanów lękowych, psychozy oraz zaburzeń nastroju, osobowości i snu. Spożywanie narkotyków prowadzi do degradacji intelektualnej, spowalnia procesy kognitywne i wywołuje zaburzenia pamięci, powodując trudności w nauce. Młodzi ludzie uzależnieni od substancji narkotycznych mogą zachowywać się w sposób nieetyczny, występuje wśród nich znacznie wyższe prawdopodobieństwo popadnięcia w konflikt z prawem. 

Jak reagować w obliczu uzależnienia dziecka?

W obliczu uzależnienia dziecka należy reagować jak najszybciej. Wczesne wykrycie problemu i podjęcie właściwego leczenia daje dziecku szansę na uporanie się z nałogiem i powrót do normalnego życia. Terapia uzależnień w Opolu, prowadzona przez doświadczonych specjalistów, to sposób na poradzenie sobie z problemem niezależnie od typu uzależnienia i stopnia jego zaawansowania.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki