Ze względów profilaktycznych w TAURON Wydobycie tegoroczne obchody barbórkowe ograniczą się jedynie do wewnętrznego spotkania dla pracowników, którzy otrzymali odznaczenia państwowe i branżowe. Wydarzenie odbędzie się w przestrzeni i w formule zapewniającej zachowanie bezpiecznych odległości, a wszyscy jego uczestnicy będą przy wejściu  proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego szczepienie.

REKLAMA

– Dzięki wzmożonym środkom bezpieczeństwa górnicy z zakładów w Jaworznie, w Libiążu i w Brzeszczach mogli dotychczas efektywnie pracować pomimo sytuacji pandemicznej. Zależy nam na dalszym minimalizowaniu ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa,
stąd tegoroczne obchody barbórkowe w Spółce będą miały charakter symboliczny. Bezpieczeństwo górników stawiamy zawsze na pierwszym miejscu 
– podkreśla Jacek Pytel, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki