Czwarta fala pandemii nie omija jaworznickich szkół i przedszkoli. Z powodu zakażeń koronawirusem coraz więcej placówek przechodzi na nauczanie w trybie zdalnym lub mieszanym, a w dwóch szkołach średnich wszyscy uczniowie uczą się na odległość. W sumie nauka zdalna wprowadzona została w 35 placówkach oświatowych. (dane z 23.11.2021)

REKLAMA

Sytuacja epidemiologiczna w mieście staje się coraz poważniejsza. Każdego dnia notuje się kilkadziesiąt nowych przypadków COVID-19, a ogniska zakażeń pojawiają się w placówkach oświatowych. Chorują uczniowie i nauczyciele, w wielu szkołach klasy przechodzą na nauczanie zdalne.

23 listopada w całości na edukację w trybie zdalnym przeszło I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie. Od wtorku uczniowie 10 klas „Kościuszki” uczą się w swoich domach. Takie środki zapobiegawcze były konieczne ze względu na występowanie zakażenia wśród uczniów oraz nauczycieli. Dodatkowym powodem jest fakt, iż wiele klas prowadzi kształcenie w trybie międzyoddziałowym, tak więc zdalne nauczanie zmniejszy ryzyko transmisji zakażenia.

Podobna sytuacja jest w Technikum nr 4 w ZSP nr 4, gdzie cała szkoła uczy się zdalnie.
Poza tym nauczanie zdalne w części oddziałów i klas obowiązuje w 33 jaworznickich przedszkolach i szkołach. Listę tych placówek publikujemy poniżej (stan na 23 listopada, nauczanie zdalne obowiązuje do 26 lub 29 listopada).

Lp. Placówka/szkoła/przedszkole Liczba klas/oddziałów – aktualnie zdalne nauczanie w terminie do 26.11.2021r. Lub do 29.11.2021r.
1 SP nr 12 2 klasy
2 PM nr 27 1 oddział
3 SP nr 8 2 klasy
4 SP nr 21 4 klasy
5 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Technikum Energetyczne 1 klasa
6 LO nr 1 wszystkie klasy (cała szkoła)
7 PM nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 1 oddział integracyjny
8 SP nr 18 1 klasa
9 Zespól Szkół Ponadpodstawowych nr 3 – Technikum nr 1 6 klas
10 SP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 1 klasa
11 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Technikum nr 6 2
12 SP nr 7 1
13 SP nr 18 1
14 Specjalny Ośrrodek Szkolno-Wychowawczy 1
15 PM nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 1
16 SP nr 21 1
17 SP nr 17 6 klas
18 SP nr 15 4
19 Zespól Szkół Ponadpodstawowych nr 3 1
20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – SP nr 10 3 klasy
21 SP nr 13 1
22 PM nr 17 2 oddziały
23 Zespól Szkół Ponadpodstawowych nr 2 – Szkoła Branżowa 3
24 PM nr 5 1 oddział
25 Zespól Szkół Ponadpodstawowych nr 2 – Technikum 1
26 SP nr 15 2
27 SP nr 21 1
28 SP nr 8 2 klasy
29 Zespól Szkół Ponadpodstawowych nr 3 – Technikum nr 1 1
30 Zespól Szkół Ponadpodstawowych nr 4 – Technikum nr 4 wszystkie klasy
31 SOSW 2
32 CKZiU 3
33 PM nr 17 1 oddział
34 PM nr 1 1 oddział
35 SP nr 20 1
     
     
  W okresie od początku roku szkolnego: od 01.09.2021r. wydano 74 opinie o hybrydowym nauczaniu w placówkach oświatowych tj. w szkołach i przedszkolach. Placówki się powtarzały, tzn. zachorowania były wśród uczniów i nauczycieli w różnych terminach, więc nie jest to równoznaczne z ilością placówek na zdalnym nauczaniu łącznie.
 
 
 

Według danych Ministerstwa Edukacji i Nauki z 22 listopada, na nauczanie w trybie zdalnym w całym kraju przeszło 1735 szkół podstawowych, 54 szkoły ponadpodstawowe i 28 przedszkoli. W trybie mieszanym pracuje łącznie 3007 placówek oświatowych.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki