Podpisana w październiku przez Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy wprowadziła podwyżki diet radnych od 1 sierpnia 2021 roku. Na jakie podwyżki będą mogli liczyć jaworzniccy radni?

REKLAMA

Podwyżki diet w samorządzie wynikają ze zmiany ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Ustawa reguluje też wynagrodzenia w samorządach i wysokość diet radnych. Zmiana ustawy podpisana w październiku przez prezydenta Andrzeja Dudę obowiązuje od 1 sierpnia br.

Nowela ustawy wprowadzona ministerialnym zarządzeniem zwiększa  miesięczną maksymalną dietę przysługującą radnemu z 2684,13 zł do 4294,60 zł i przysługuje radnym wyłącznie w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców. W pozostałych gminach wysokość przysługujących diet uzależniona jest od liczby mieszkańców w gminie.

Jakie diety w Jaworznie?

W gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, do których należy Jaworzni, maksymalna dieta radnego nie może być wyższa niż 75 procent maksymalnej, ustalonej w rozporządzeniu diety tj. 3221 złotych za miesiąc.

Poza tym wysokość diety, zgodnie z ustawą, powinna być zróżnicowana w zależności od pełnionej funkcji w radzie miasta. Takie też zróżnicowanie przewiduje w jaworznickiej radzie miasta obowiązująca uchwała podjęta kilka lat temu przez radnych.

Obowiązująca do tej pory kwota bazowa dla Jaworzna (gmina od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców) to 2013,10 zł, po noweli ustawy będzie to 3221 złotych za miesiąc.

Jaki procent kwoty bazowej otrzymują obecnie radni?

  • Przewodniczący Rady Miejskiej – 100 proc. podstawy,
  • Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – 95 proc. podstawy,
  • Przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej – 93 proc. podstawy,
  • Radny Rady Miejskiej – 90 proc. podstawy.

Liczbowo kwoty przyznawanych diet mogą wyglądać następująco:

  • Przewodniczący Rady Miejskiej – 2013,10 zł obecnie, 3221 zł po podwyżce,
  • Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – 1 912,44 zł obecnie, 3 059,95 zł po podwyżce,
  • Przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej – 1 872,183 zł obecnie, 2 995,53 zł po podwyżce,
  • Radny Rady Miejskiej – 1 811,79 zł obecnie, 2 898,90 zł po podwyżce.

Ostateczna tabela wysokości diet w zależności od pełnionych funkcji może się jeszcze zmienić. O tym czy pozostanie na dotychczasowym poziomie czy zostanie skorygowana, zależeć będzie od samych radnych. To bowiem w ich gestii leży decyzja w sprawie zatwierdzenia podwyżek.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki