Na facebookowej grupie Łubowiec pojawiła się ulotka wzywająca do sprzeciwu przeciwko wycince kolejnych hektarów lasu w Jaworznie.

REKLAMA

W ulotce nieznanego autorstwa czytamy:

Nie dla wycinki lasu na Łubowcu! Urząd Miasta Jaworzna chce wyciąć cały las i sprzedać teren deweloperom, którzy zbudują osiedle robotniczych wysokich bloków.

Zgłoś swój sprzeciw!

Nie chcemy betonowej dżungli! Twoje dzieci już teraz nie mają gdzie chodzić na spacery!

Wycinają już 265 ha pod Izerę, którą będziemy mieli za płotem, nie dajmy wyciąć i tego lasu! To aż 8,5 ha!

Dyskusja on-line nad Planem zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Narodowa III”, który obejmuje m.in. znajdujący się na ulotce oznaczony teren lasu, odbędzie się 25 listopada 2021 r. Z kolei każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte z projekcie planu miejscowego, do 14 grudnia 2021 r. może wnieść uwagi na piśmie.

Więcej o Planie zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Narodowa !!!”:

Plan zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Narodowa”

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki