Spotkanie pod nazwą „Śniadanie z eksportem”, którego celem było zapoznanie z możliwościami rozwoju firm poprzez eksport, odbyło się w Jaworznie. Spotkanie organizowała wraz z Funduszem Górnośląskim, Jaworznicka Izba Gospodarcza.

Maria Materla, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego mówiła o współpracy Samorządu Województwa z firmami z sektora MŚP.
Maria Materla, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego mówiła o współpracy Samorządu Województwa z firmami z sektora MŚP.

Dyrektor Wydziału Współpracy Zagranicznej Zoriana Czajkowska przybliżyła przedsiębiorcom formy wsparcia, jakie oferuje Fundusz Górnośląski S.A. dla sektora MŚP w zakresie wsparcia ekspansji zagranicznej śląskich firm. Samorząd województwa reprezentowała Maria Materla, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, która informowała o mechanizmach wsparcia przedsiębiorców w województwie. Gospodarzem spotkania był prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej Mateusz Łętowski. Wśród gości znalazł się Marcin Kozik Prezes Ekoenergia Silesia S.A., spółki wspierającej przedsiębiorców.

Prelekcję wygłosił Łukasz Rosicki, pracownik Wydziału Współpracy Zagranicznej FGSA. Zaprezentował dwa kluczowe projekty dla firm z zakresu wsparcia działalności eksportowej, które obecnie prowadzi Fundusz Górnośląski, czyli projekty InterSilesia oraz Global Silesia. Przedsiębiorcy uzyskali kompletną informację na temat zbliżających się wydarzeń w tym o kolejnej edycji Akademii Internacjonalizacji, tym razem poświęconej rynkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki i planowych misjach zagranicznych do Dubaju.

Spotkanie zakończyła sesja Q&A podczas której przedsiębiorcy mogli swobodnie porozmawiać z ekspertami i przedstawicielami Funduszu Górnośląskiego S.A.
Spotkanie zakończyła sesja Q&A podczas której przedsiębiorcy mogli swobodnie porozmawiać z ekspertami i przedstawicielami Funduszu Górnośląskiego S.A.

Ekspert Lena Romanowicz, wygłosiła referat na temat praktycznych aspektów eksportu. W spotkaniu udział wziął również Pan Adam Cholewa, Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Plasma System S.A. in Restructuring. Opowiedział on o korzyściach z udziału w misjach gospodarczych z perspektywy przedsiębiorcy, który osiągnął realne rezultaty na rynku gruzińskim po misji gospodarczej organizowanej przez Fundusz Górnośląski. Success story firmy z pewnością zwróciło uwagę uczestników na możliwości rozwojowe, jakie stwarza internacjonalizacja biznesu.

JIG

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki