Tauron Wydobycie, do którego należy m.in.  jaworznicki ZG Sobieski, przez 9 miesięcy 2021 roku zanotował stratę operacyjną wynoszącą 462 mln zł. To wynik gorszy niż w roku 2020.

REKLAMA

Od początku 2021 roku, kopalnie Taurona Wydobycie (ZG Sobieski, ZG Janina, ZG Brzeszcze) wyprodukowały łącznie 3,7 mln ton węgla handlowego, podczas gdy w ubiegłym roku produkcja wyniosła 3,59 mln ton.

Tauron wydobycie sprzedał w okresie 9 miesięcy 2021 roku 3,99 mln ton węgla, podczas gdy w ciągu trzech kwartałów ubiegłego roku było to 2,97 mln ton.

– W segmencie Wydobycie mieliśmy w tym roku zmienną sytuację – szczególnie w zakresie ilości zapasów. W pierwszej połowie roku Grupa Tauron bardzo się martwiła, jak alokować i gdzie sprzedać nadwyżkę węgla, podczas gdy w trzecim kwartale mieliśmy do czynienia z istotną zmianą tendencji rynkowej. Polska z importera energii elektrycznej stała się istotnym eksporterem energii. Ceny w Polsce były istotnie niższe niż na rynkach ościennych, a to spowodowało, że nasze jednostki, szczególnie bloki 200 MW, zaczęły produkować dużo więcej niż w poprzednich kwartałach. To spowodowało istotny wzrost zużycia węgla i spowodowało również, że sczerpywaliśmy zapasy zarówno te przykopalniane, jak i w elektrowniach – mówi Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu Taurona ds. finansowych.

Właśnie zmniejszenie zapasów surowca miało mieć wpływ na niekorzystne wyniki finansowe spółki. Węgiel, który nie został sprzedany w ubiegłym roku, miał powiększyć stratę w momencie sprzedaży, co też się stało. W ciągu 9 miesięcy tego roku przychody Taurona ze sprzedaży wyniosły 990 mln zł (789 mln zł w roku 2020), ale zwiększyła się też strata operacyjna – 462 mln zł (przy 348 mln zł w roku ubiegłym).

– Sytuacja ma bardzo pozytywny wpływ na wolumen sprzedaży i wpływy z tego tytułu, ale równocześnie ma negatywny wpływ, ponieważ alokujemy koszty, które dotychczas były ujęte w bilansie w pozycji „zapasy”. Ma to negatywny wpływ na wynik od strony czysto księgowej. Natomiast zupełnie inaczej wygląda to od strony płynnościowej, bo uwalniamy gotówkę i poprawiamy bilans spółki – przekonuje jednak Surma.

Bardziej optymistyczne wieści z TAURON Wydobycie. Produkcja paliw na pełnych obrotach

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki