REKLAMA

Wiele różnych sytuacji sprawia, że osoby niezbyt biegłe w prawie obawiają się konsekwencji. Niejednokrotnie jest to strach zupełnie zbędny. Dziać się tak może na przykład przy przyjęciu darowizny czy spisaniu umowy darowizny. Ze względu na fakt, że chociażby prawo spadkowe jest skomplikowane, niektórzy sądzą, że w przypadku darowizny jest podobnie. Aby rozwiać wątpliwości, warto zapoznać się z podstawowymi informacjami.

  1. Czym jest umowa darowizny?
  2. Umowa darowizny wzór ogólny – uniwersalny – jak powinien wyglądać?

Zastanówmy się, czym jest umowa darowizny i jak powinna wyglądać.

Czym jest umowa darowizny?

Umowa darowizny jest dokumentem spisywanym, gdy nastąpić ma przekazanie jakiejś części majątku drugiej osobie. Oznacza to, że przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do darmowego, bezpłatnego świadczenia innej osobie. Prawo stanowi że umowa  darowizny może być zawarta wyłącznie w formie aktu notarialnego, jeżeli dotyczy nieruchomości i praw spółdzielczych. Pozostałe jednak, takie jak na przykład umowa darowizny pieniędzy, umowa darowizny części samochodu, umowa darowizny samochodu, umowa darowizny pojazdu i inne nie wymagają aktu notarialnego. Warto pamiętać, że zawarta umowa darowizny może być opodatkowana. Opodatkowanie własności rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych może jednak się nie odbyć w przypadkach określonych przez ustawę o podatku od spadków i darowizn. Warto zapoznać się z tymi możliwościami, aby uzyskać zwolnienie podatkowe. Czasami powstaje niejasność dotycząca dnia powstania obowiązku podatkowego. Najczęściej jest to dzień wykonania darowizny. Dobrze jest o tym pamiętać, aby nie spóźnić się ze złożeniem odpowiedniego wniosku.

Umowa darowizny wzór ogólny-uniwersalny – jak powinien wyglądać?

Zarówno umowa darowizny pieniędzy, umowa darowizny części samochodu jak i umowa darowizny pojazdu wymaga wypełnienia odpowiednich dokumentów w poprawny sposób.

W umowie darowizny zawarte powinny być następujące elementy:

  • data, miejsce, dane darczyńcy i obdarowanego,
  • oznaczenie przedmiotu darowizny,
  • oświadczenie darczyńcy i obdarowanego (darczyńca oświadcza że chce przekazać darowiznę, a druga strona, że ją przyjmuje)
  • informacja, kto ponosi koszty zawarcia umowy,
  • postanowienia końcowe i podpisy obu stron.

Te elementy zawierać powinna na przykład umowa darowizny samochodu. W przypadku wątpliwości, jakie może nastręczać umowa darowizny wzór jest ogólnie dostępny w Internecie. Z całą pewnością warto rozwiać wszelkie niedopowiedzenia, aby przyjmując darowizny pieniędzy czy pojazdów lub jakiekolwiek inne, nie ryzykować błędami lub niepotrzebnym stresem.

 

undefined

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki