„Nie liczy się to ile posiadasz,
ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

Przedszkole Miejskie Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie włączyło się do I Edycji Jaworznickiej Bożonarodzeniowej Paczki dla Rodzin Potrzebujących i Bezdomnych.

Aby zachęcić rodziców i dzieci do pomocy rodzinom potrzebującym, pracownicy przedszkola: Agnieszka Knapik, Monika Wiśnicka, Izabella Kubowicz, Ewa Nowak zorganizowały międzygrupowy konkurs pod hasłem: „Ile waży dobroć?” W okresie od 27.11 do 12.12.2021 r. , poszczególne grupy przedszkola rywalizowały o tytuł:
„Świątecznej Brygady Roznosicieli Dobroci”, gromadząc różnorodne artykuły: żywność, środki higieniczne, ubrania, zabawki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 21.12.2021 r., po finalnym zważeniu wszystkich zebranych artykułów. Zebrano 143 kg 300 g pięknych prezentów, najwięcej pochodziło od grupy Jeżyki – 47 kg.

Zebrane prezenty – waga 147 kg 300 g

Laureaci z rąk dyrektora przedszkola mgr Marioli Denisiuk otrzymali puchar Świątecznej Brygady Roznosicieli Dobroci a pozostałe grupy uhonorowane zostały dodatkowymi nagrodami.

Dyrektor przedszkola Mariola Denisiuk z pucharem Świątecznej Brygady Roznosicieli Dobroci

Wszystkie zebrane artykuły zostaną przekazane organizatorom Jaworznickiej Bożonarodzeniowej Paczki. Serdecznie dziękujemy rodzicom, dzieciom oraz pracownikom przedszkola za tak hojne włączenie się w akcję i okazane serce. Pamiętajmy, że dobro wraca ze zdwojoną siłą.

Monika Wiśnicka
Izabella Kubowicz

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki