Poseł Wojciech Saługa i radna sejmiku województwa śląskiego Maria Materla interweniują w sprawie wycinki lasów w Jaworznie. Radna pyta o zamianę gruntów leśnych, poseł proponuje spotkanie z mieszkańcami.

REKLAMA

Wojciech Saługa wystosował do prezydenta Jaworzna pismo w sprawie ostatniej wycinki lasów w okolicach Łubowca. Poseł poddaje w wątpliwość konieczność przeprowadzenia wycinki na tym właśnie obszarze, argumentując, iż miasto posiada tak dużą ilość terenów wolnych i niezabudowanych, że wycinka kolejnych połaci lasu pod zabudowę nie wydaje się być konieczna.

Poseł zwraca się z prośbą o przestawienie argumentacji, z jakiego powodu las leżący na obrzeżach miasta został wytypowany jako nowe miejsce pod zabudowę wielorodzinną. Saługa chciałby również wiedzieć, kto ma być odbiorcą mieszkań powstałych na pozyskanych w wyniku terenach – miejscowi czy przyjezdni mieszkańcy. Poseł pyta również, kto będzie odpowiadał za budowę bloków – miasto czy zewnetrzny inwestor.

Na koniec Saługa proponuje ponowną analizę przeznaczenia terenu – tym razem z wzięciem pod uwagę uwag mieszkańców okolicy, oraz organizację otwartego spotkania z mieszkańcami, gdzie można byłoby wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

Maria Materla zwróciła się do marszałka województwa śląskiego z pytaniem o zmianę gruntów leśnych lezących na terenie Jaworzna, które nie są własnością Skarbu Państwa, na inne cele. W odpowiedzi czytamy, że taka zamiana dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bez udziału samorządu województwa. Rozstrzygnięcie na poziomie województwa nie jest w tym przypadku wiążące.

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki