Nowe Jaworzno Grupa Tauron oraz Rafako zawarły ugodę w sprawie budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – informuje Tauron.

– NJGT zobowiązuje się, że nie naliczy kar umownych sprzed daty zawarcia ugody i nie będzie dochodzić tego roszczenia w przyszłości pod warunkiem zakończenia procesu inwestorskiego polegającego na skutecznym i bezwarunkowym przejęciu kontroli nad pakietem akcji Rafako, należącym obecnie pośrednio i bezpośrednio do PBG w restrukturyzacji, przez innego inwestora oraz prawidłowego wykonania przez konsorcjum wszystkich obowiązków przewidzianych w umowie do realizacji do 30 października 2022 r., co zostanie potwierdzone podpisaniem tzw. protokołu zakończenia okresu przejściowego do 15 listopada 2022 r. Grupa Emitenta nie jest zainteresowana nabyciem akcji spółki Rafako i wyraża jedynie wolę wsparcia prac związanych z potencjalną transakcją – czytamy w komunikacie Taurona.

Postanowienia ugody dotyczą między innymi nowej daty naprawy bloku 910 MW, która została ustalona na 29 kwietnia 2022 roku. Przypomnijmy, że po czerwcowej awarii inwestycji wartej prawie 6,5 mld zł, harmonogram napraw przewidywał początkowo zakończenie prac nad ponownym uruchomieniem bloku 910 MW do 25 lutego 2022 roku.

Wejście ugody nastąpi po spełnieniu warunków zawieszających, wśród których znajdują się: uzyskanie przez strony zgód korporacyjnych na zawarcie ugody i aneksów oraz zgód instytucji finansowych, które udzieliły zabezpieczeń finansowych do umowy; dostarczenie do NJGT przedłużonych lub nowych gwarancji zabezpieczających należyte wykonanie umowy oraz nowych lub przedłużonych gwarancji zwrotu zaliczki.

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki