Z serca II LO w Jaworznie do serca Suwałk

Co łączy ambasadorów programu eTwinning, seniorów i internet? Właśnie zakończył się ostatni etap projektu „Z serca do serca”, w który zaangażowani byli uczniowie i trzy nauczycielki z II Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie. Projekt ten połączył pokolenia, odległe miejsca w Polsce i szkoły.

REKLAMA

Na spotkaniu przedstawicieli programu eTwinning, które odbyło się jesienią, podjęto decyzję, by założyć projekt wolontariacki. Projekt miał połączyć szkoły, z których wywodzą się ambasadorowie. II LO od 16 lat posiada swoją przedstawicielkę w programie – Annę Pławecką, nauczycielkę języka angielskiego. Z jej inicjatywy do projektu przystąpili do akcji uczniowie – członkowie szkolnego wolontariatu pod kierunkiem swoich opiekunek: Agnieszki Białas – nauczycielki wychowania fizycznego i Magdaleny Paluch – pedagoga szkolnego.

Uczniowie nagrali życzenia świąteczne, które weszły w skład filmu dedykowanego od uczniów i nauczycieli – uczestników projektu z całej Polski seniorom przebywającym w Domach Opieki Społecznej.

Film można obejrzeć pod tym linkiem:

Najważniejszym etapem projektu było jednak wykonanie własnej roboty kartek świątecznych przez wielu uczniów szkoły. Powstało 185 kartek z życzeniami świątecznymi, pięknie ozdobionych i odręcznie wypisanych dla tyluż seniorów z Domu Pomocy Społecznej w Suwałkach. Do karteczek uczennice dołożyły upieczone przez siebie pierniczki. W ramach wymiany wolontariat II LO podjął współpracę z III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach. Uczniowie z tej szkoły wykonali swoje kartki dla 167 podopiecznych dwóch Domów Pomocy Społecznej w Jaworznie.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki