Dodatek osłonowy ma obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia. Wnioski należy składać do 31 stycznia 2022, wtedy dodatek będzie wypłacony w dwóch ratach w ciągu roku lub do 31 października wtedy dodatek zostanie wypłacony jednorazowo. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składać się będzie w jaworznickim MOPS-ie.

Póki co MOPS się przygotowuje do odbierania i analizy wniosków. Jak nas poinformowano MOPS będzie przyjmował wnioski od poniedziałku 10 stycznia. Wnioski będą przyjmowane w formie papierowej lub przez internet. 

Szczegółowe informacje będą znane w poniedziałek 10 stycznia.

Dodatek otrzymają ci, którzy spełniać będą kryteria dochodowe. Gospodarstwo jednoosobowe o dochodach nie większych niż 2100 zł. miesięcznie otrzyma 500 zł., 600 zł,750 zł.  rocznie otrzymają gospodarstwa 2- lub 3-osobowe, 850 zł/1062,50 przewidziano dla rodzin 4- i 5-osobowych, a 1150 zł/1437,50 dla rodzin 6+. W tych przypadkach dochód na osobę nie może przekroczyć 1500 zł miesięcznie.

Przez dochód rozumie się kwotę brutto pomniejszoną o składki społeczne, zdrowotne i należny podatek.

Budżet państwa wyda na ten cel 4,7 mld zł, skorzysta z niego ok. 7 mln gospodarstw domowych.   Dodatek osłonowy ma chronić ludność przed inflacją. Inflacja w Polsce wzrosła do 7,8%, paliwa podrożały o 36,6%, żywność o 6,3% – to finalne dane GUS-u. Spodziewana jest inflacja na poziomie ok. 10%., choć musimy dodać, że przytrafiło nam się kupić chleb droższy o 50% od ceny dotychczasowej.

Dodatek osłonowy – jak złożyć wniosek?

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki