W Jaworznie jest duże zapotrzebowanie na nowe mieszkania. Na Osiedlu Sfera, które buduje Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. prawie dwieście osób wyraziło chęć zakupu nowego mieszkania.

Ceny z metr kwadratowy mieszkania oscylowały w granicach od 5387 zł do 5 872,14 zł.

Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „Osiedle Sfera Południe – etap I – I przedsięwzięcie inwestycyjne
Źródło: https://www.jtbs.jaw.pl/

Na ogłoszone zapisy zainteresowanych zakupem mieszkania własnościowego realizowanego w ramach Przedsięwzięcia inwestycyjnego – „Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „Osiedle Sfera Południe – etap I – I przedsięwzięcie inwestycyjne” odpowiedziało 198 osób.

JTBS na swojej stronie informował:

Informujemy, że dziś tj. 10 stycznia 2022 r., o godz. 15.00 zakończyliśmy nabór wniosków osób zainteresowanych zakupem 38 mieszkań w I etapie inwestycji SFERA POŁUDNIE. W wyznaczonym terminie aplikowało o kupno mieszkania łącznie 198 osób. Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie naszą ofertą. W kolejnych komunikatach przekażemy informację nt. trybu i czasu losowania kolejności zawierania umów przedwstępnych.

Mieszkania powinny być przekazane do eksploatacji do 30 listopada 2022 r. Przeniesienie prawa własności mieszkań, na podstawie aktów notarialnych, nastąpi w okresie do 15 stycznia 2023 r.

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki