Na miejskiej stronie jaworzno.pl pojawiły się dodatkowe wyjaśnienia na temat planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Narodowa III”. Plan ma zostać skierowany do ponownego rozpatrzenia.

REKLAMA

Zakończył się etap zbierania uwag odnośnie planu „Dąbrowa Narodowa III”. Wg portalu, większość nie ma charakteru merytorycznego, kończąc się na hasłach takich jak „nie wycince lasu”, co potwierdza Teobald Jałyński, naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Jaworznie:

Analizując zgłoszone uwagi trudno nie przyznać, że w 80 procentach nie mają one charakteru merytorycznego – mówi Jałyński. – Obowiązujące uregulowania jasno określają formę i charakter uwag zgłaszanych w toku procedowania Planu. Urząd jest też zobligowany do przestrzegania formalnych terminów określonych dla uchwalania MPZP – dodaje naczelnik.

Prace nad „Dąbrową Narodową III” mają być kontynuowane, jednak po analizie uwag mieszkańców, postanowienia planu mają zostać zweryfikowane:

Prezydent Miasta zdecydował, że prace nad założeniami MPZP „Dąbrowa Narodowa III” będą kontynuowane, choć równocześnie po weryfikacji pojawiających się głosów możliwe, iż zostaną zweryfikowane parametry zabudowy i powierzchni – mówi Paweł Bednarek, pełnomocnik prezydent ds. rozwoju i polityki planistycznej.

Urząd miejski zapowiada dodatkowo, że projekt po zmianach zostanie skierowany do ponownego publicznego wyłożenia, a mieszkańcy będą mogli odnieść się do wprowadzonych zmian.

Przyjęcie takiego rozwiązania oznacza, że sam proces planistyczny zostanie wydłużony o parę miesięcy, ale zarazem mieszkańcy będą mieli możliwość oceny propozycji i będą mieli szansę złożyć także bardziej ukierunkowane merytorycznie uwagi – mówi Teobald Jałyński.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Narodowa”

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki