Rozwód to dla wielu osób, dla wielu związków jedynie rozwiązanie. Ludzie czują, że nie chcą być więcej ze sobą, że nie ma jakichkolwiek szans na przetrwanie związku małżeńskiego. W takiej sytuacji trzeba podjąć bardzo ważne decyzje, które jednocześnie będą odpowiedzią na pytanie „jak się rozwieść?”. Rozwód to niezwykle poważna sprawa, jednak dla niektórych okazuje się być wybawieniem. Jak więc dokonać tego w miarę szybko oraz bezboleśnie?

Przesłanki rozwodowe – jak się rozwieść?

Choć może się wydawać, że rozwód to sprawa prosta, nie zawsze tak jest. Rozwodem zajmuje się zwykle sąd rodzinny, który to musi ujrzeć bardzo poważne przesłanki, by nastąpiło orzeczenie rozwodu. Chodzi o pozytywne przesłanki rozwodowe, wśród których znajduje się zapis, iż pomiędzy małżonkami powinien nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia. Pożycie małżeńskie nie obejmuje jedynie relacji pomiędzy dwoma osobami, ale również wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego.

Sąd może nie przychylić się do pozwu, do prośby małżonków, jeśli okaże się, że istnieją tzw. negatywne przesłanki rozwodowe. Chodzi tutaj o sytuację, w których przeciwko rozwodowi przemawia dobro małoletnich dzieci małżonków, zasady współżycia społecznego czy też fakt, że żądanie rozwodu wyszło wyłącznie ze strony osoby, która jest winna rozkładowi małżeństwa. Zanim więc jakikolwiek wyda pozytywne orzeczenie w wyroku rozwodowym, musi utwierdzić się w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Co musi zawierać dobry pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód to dokument, który składa się na samym początku do sądu. Taki dokument powoduje uruchomienie całej lawiny proceduralnej, która występuje właśnie w sprawie rozwodowej. Dobry pozew o rozwój musi zawierać takie elementy, jak:

 • oznaczenie sądu,
 • imiona i nazwiska stron oraz pełnomocnika powoda, jeśli został ustanowiony,
 • numer PESEL powoda,
 • adresy zamieszkania każdej ze stron,
 • określone żądania, a także i dowody, które potwierdzą, że druga strona ponosi całkowitą odpowiedzialność za rozpad małżeństwa,
 • informacja, której celem jest przekazanie sądowi efektów mediacji bądź terapii małżeńskiej (jeśli takowe miały miejsce, a są to sposoby na naprawę relacji, małżeństwa),
 • podpis strony lub pełnomocnika,
 • załączniki

Załączniki niezbędne w pozwie o rozwód

Sam pozew o rozwód to nie wszystko. Koniecznie jest dostarczenie również kilku załączników. Chodzi o:

 • oryginał odpisu aktu małżeństwa,
 • skrócone odpisy aktów urodzenia, jeśli występują małoletnie dzieci,
 • pokwitowanie, które jest dowodem na uiszczenie opłaty sądowej,
 • zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, jeśli zostały określone żądania w postaci alimentów dla dzieci lub dla małżonka,
 • dowody winy

Żądania podczas rozwodu – czego mogą zażądać małżonkowie?

Postępowanie rozwodowe to nie tylko sporządzenie pozwu oraz sprawa w sądzie. To również określenie żądań, jakie może wytoczyć strona uchodząca za niewinną, pokrzywdzoną. Najczęściej chodzi o:

 • orzeczenie o winie,
 • podział majątku wspólnego,
 • opiekę nad dziećmi,
 • eksmisję współmałżonka,
 • uiszczanie świadczeń alimentacyjnych.

Sprawy rozwodowe – w jaki sposób rozwodzimy sie najczęściej

Wielu doświadczonych adwokatów rozwodowych twierdzi, że najczęściej zapadają wyroki rozwodowe bez orzekania o winie lub za porozumieniem stron. Wyrok z orzekaniem o winie, ze względu na długotrwałą procedurę oraz trudności dowodowe, a także całą gamę bardzo negatywnych emocji związanych z rozstrząsaniem szczegółów z życia intymnego małżonków jest znacznie mniej popularnym sposobem na rozwiązanie małżeństaw.

Materiał przygotowano na podstawie informacji pochodzących ze strony https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/

undefined

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki