Rusza nabór prac na konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, który organizuje Gmina Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie. Prace można składać do 24 stycznia bieżącego roku.

Konkurs plastyczny organizowany przez GRDPP ma na celu rozszerzenie idei, jaką jest wolontariat, a także rozwój twórczości plastycznej, pobudzenie rozwoju dzieci, kształtowanie wyobraźni oraz poczucia piękna czy pokazanie alternatyw wobec nudy.

Temat konkursu

Konkurs plastyczny ma 3 temat, a zadaniem uczestników jest zrobienie pracy na wybrany jeden spośród nich:

  1. Pomaganie jest cool
  2. Wolontariat moimi oczami
  3. Jaworzno mówi STOP Cyberprzemocy

Interpretacja danego tematu jest dowolna i zależy tylko od autora i jego pomysłowości. Praca może zostać wykonana dowolną techniką i z dowolnego materiału jednak w formie płaskiej. Format pracy to maksymalnie A3. Trzeba również pamiętać, aby na odwrocie napisać imię i nazwisko, klasę, szkołę, wiek, adres oraz telefon kontaktowy do autora lub opiekuna prawnego.

Prace oceniane będą wedle ustalonych kryteriów, na które składa się m.in. pomysłowość, zgodność pracy z tematem, różnorodność wykorzystanych materiałów czy ogólny wyraz artystyczny.

Kto może w nim wziąć udział?

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, które mieszkają lub uczą się w Jaworznie i podzielony jest na 4 kategorie wiekowe:

I) Przedszkolaki
II) Uczniowie szkół podstawowych klas I-III
III) Uczniowie szkół podstawowych IV-VIII
IV) Uczniowie szkół średnich

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Należy przynieść prace w zaklejonej kopercie lub pudle z opisem: „Praca konkursowa złożona do konkursu plastycznego organizowanego przez Gminną Rade Działalności Pożytku Publicznego” do kancelarii Urzędu Miejskiego, która mieści się przy ulicy Plac Górników 5 w nieprzekraczającym terminie 24 stycznia 2022 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 lutego 2022 roku, a jego wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej urzędu. Wyróżnieni laureaci zostaną poinformowani o miejscu i dacie wręczenia nagród.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Jaworzno

Organizatorem jest Gmina Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie. Konkurs został objęty patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki