Trwają prace nad specustawą mającą rozwiązać problem odpadów po dawnych Zakładach Chemicznych w Jaworznie. Ustawa dotyczy nie tylko Jaworzna ale też Tarnowskich Gór,  Bydgoszczy i Zgierza.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi prace nad projektem ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Specustawa dedykowana jest zidentyfikowanym obszarom, które znajdują się na terenach dawnych Zakładów Chemicznych „Organika-Azot” w Jaworznie ale również w Tarnowskich Górach w Bydgoszczy i dawnych Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu.

Ustawa w projekcie ma zobowiązać prezydenta miasta do podjęcia działań mających na celu poprawę stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym, „w miarę dostępności środków na ten cel”. Chodzi tu również o tereny prywatne.

– Specustawa ma na celu rozwiązać na początku przynajmniej cześć problemów z obecnymi w wyznaczonych terenach odpadami i zanieczyszczeniami przez nie wywołanymi. Zależy nam na usunięciu lub ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko tych wybranych terenów poprzemysłowych – mówi Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jak dodaje rzecznik, w planach jest również, o ile okaże się to możliwe, przywrócenie obecnie skażonych terenów do ponownego wykorzystania.

Miasto nie ma możliwości finansowych aby samodzielnie przeprowadzić taki proces. To może budzić wątpliwości związane z możliwości wykonania tej ustawy.

Działania te  mogą być sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i innych funduszy unijnych z perspektywy na lata 2021-2027.

Na ten moment zainteresowane gminy podjęły współpracę w ramach wspólnego zespołu. Spotkanie zespołu odbyło się 12 stycznia w formie on-line.  Jest więc szansa, że w przyszłości ekologiczna bomba z Jaworzna zostanie rozbrojona.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki