Informacja Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów i portalu jaworzno.pl o tym, że nowo zainstalowane oświetlenie na ulicy Sulińskiego nie zostało zrealizowane w ramach JBO 2021 — powiem szczerze — wprawiło mnie w wielkie osłupienie. Przecież jeden z punktów flagowego projektu radnego Pieczary brzmiał: „ul. Sulińskiego oświetlenie (dz. nr 4385/2, 895/12 obr. Jeleń) 13 szt. – 52.000,00 zł”.

REKLAMA

Czytając go, byłem święcie przekonany, że powstanie tak długo wyczekiwane oświetlenie drogi do Jelenia. Oświetlenia, o które już od dawna zabiegała pani radna z tamtego okręgu. Podejrzewam, że większość głosujących to samo miała na myśli, bo któż z nas sprawdza konkretne numery działek. A tak sprecyzowane zadanie zapewnia natomiast bardzo duże poparcie w dzielnicy.

Rzeczywistość jest jednak inna. Okazuje się, że nie można ufać w dobre intencje i należy sprawdzać każdy przedstawiany detal. Podane w zadaniu numery działek to nie ulica Sulińskiego, a własność prywatna parafii na osiedlu Sobieski-Górka. Czyż zatem budżet obywatelski ma służyć inwestycjom na terenach prywatnych? I wcale nie chodzi tu o teren kościelny. No, ale o to, że budżet obywatelski nie może służyć finansowaniu żadnego związku wyznaniowego. Co prawda adres korespondencyjny parafii jest na Sulińskiego, ale konkretne działki są położone tuż przy ulicy Roździeńskiego. Nie chcę posądzać autora o celowe wprowadzenie mieszkańców w błąd, ale znając numery działek, niemożliwe jest, żeby nie wiedzieć, gdzie dokładnie się one znajdują.

Istnieje także inna ewentualność. Obecnie zainstalowane oświetlenie powstało jednak z budżetu obywatelskiego, a teraz wprowadza się opinię publiczną w błąd, celem promocji prezydenckiego radnego. Czy podane numery działek zostały celowo błędnie wprowadzone w karcie wniosku? Tego niestety pewnie nigdy się nie dowiemy. Wymaga tego rzetelność, której ostatnio brakuje w proprezydenckich mediach.

Zresztą, kontrowersji w projekcie radnego jest dużo więcej. Większość z podanych numerów działek nie istnieje w ewidencji miejskiego portalu mapowego (https://webewid.um.jaworzno.pl/e-uslugi/portal-mapowy). Nie istnieją także na Geoportalu Krajowym (https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0). Na przykład: „ul. Rzemieślnicza – utwardzenie terenu płytami ażurowymi (dz. nr 16/55 w obr. 256) na pow. ~ 200 m2 – 80.000,00 zł”. Należy więc zadać pytanie, na co mieszkańcy głosowali? I przede wszystkim, na podstawie jakich informacji został opracowany wniosek? Czy więc należy rozumieć, że inwestycje zostały wykonane na nieistniejącym terenie? Pytań jest więcej. Istnieje także możliwość, że podane numery działek są prawidłowe, ale portale miejskie nie są zaktualizowane.

Osobiście uważam, że projekt oświetlenia nigdy nie powinien przejść merytorycznej oceny urzędu, ze względu na błędy formalne. Przykładowo podana działka 16/55 przy ulicy Rzemieślniczej, w rzeczywistości posiada numer 2526 obr. 1026 i adres Jana Matejki.

Poważnym błędem formalnym było także podanie gruntów kościołów i związków wyznaniowych jako tereny Gminy Jaworzno we wniosku. Projekt zawierał 25 lokalizacji wykonania oświetlenia, chodnika lub parkingu, dołączono natomiast jedynie 18 map poglądowych planowanych inwestycji. Zabrakło zwłaszcza tej, dotyczącej terenów parafii, która została opisana jako oświetlenie przy ul. Sulińskiego. Może gdyby była dołączona, to zorientowane społeczeństwo zagłosowałoby inaczej? Tego już na pewno nigdy się nie dowiemy, ale niesmak pozostaje.

Prawdą jest, że można inwestować z budżetu obywatelskiego na gruntach kościelnych. Tak było w Dąbrowie Narodowej przy budowie Orlika. Trzeba jednak mieć pisemną umowę na dzierżawę tych terenów. A do składanego wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie właściciela bądź zarządcy terenu zapewniające nieograniczony dostęp. Dobrze byłoby także, gdyby działka była wydzielona. W przypadku oświetlenia, radny tego nie uczynił. Na nieruchomości, w której części zrealizowano inwestycję, znajduje się kościół i plebania. Ciekaw więc jestem, jak się dzierżawi kościół? To jest poważne niedopatrzenie i w procesie opiniowania wniosek powinien być uznany za niekompletny.

Myślę, że na te i inne pytania, radny powinien odpowiedzieć mieszkańcom. Kto był autorem projektu? Dlaczego podane numery działek w rzeczywistości nie istnieją w ewidencji gruntów? Dlaczego inwestycje na terenach kościelnych, oddalonych 150 m od drogi, opisuje się jako oświetlenie przy Sulińskiego? Najlepszym do tego miejscem wydawać by się mogła najbliższa sesja rady miejskiej.

Artur Nowacki

Urząd miasta ustosunkował się do tego tekstu:

JBO: oświetlenie skweru przy Sulińskiego – wyjaśnienie

Publikacja w tygodniku lokalnym „Co Tydzień” pt. „Z perspektywy: Radny pewnie i tak odpowie” wprowadza w błąd czytelników. Prostujemy i wyjaśniamy: wszystkie lokalizacje (działki) wyszczególnione w projekcie JBO – „Bezpieczne Jaworzno – nowe parkingi, chodniki, oświetlenie” zostały wskazane poprawnie. Gmina ma tytuł do nieruchomości na ul. Sulińskiego. Adres nieruchomości został wskazany poprawnie. Gmina ma aktualne dane w portalach geodezyjnych.

Projekt pn.: „Bezpieczne Jaworzno – nowe parkingi, chodniki, oświetlenie” został zrealizowany przez gminę w 2021 roku w ramach środków Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Wniosek przeszedł zarówno ocenę formalną, jak i merytoryczną i większością głosów mieszkańców został wybrany do realizacji.

W ramach projektu zostało wykonane m.in. oświetlenie, konkretnie – za wnioskiem: ulica Sulińskiego oświetlenie (działka nr 4385/2, 895/12 obręb Jeleń). Zarówno lokalizacja, jak i numery działek, na których została zrealizowana inwestycja są prawidłowe. Wniosek nie podaje informacji, jak sugeruje autor, że zostanie oświetlona ulica Sulińskiego, a konkretne działki znajdujące się przy tej ulicy. Także numery działek zostały prawidłowo oznaczone. Wyjaśniamy: Jesienią 2021 roku w gminie zmieniła się numeracja większości działek i obrębów w związku z powszechną modernizacją bazy ewidencji gruntów i budynków. I tak numeracja działek w Jeleniu nie uległa zmianie, ale już działka przy ul. Rzemieślniczej o nr 16/55 obręb 256 ma dzisiaj nowe oznaczenie 2526 obr. 1026. Zmiany te dotyczą większości obrębów. Autor tekstu pisze „Większość z podanych numerów działek nie istnieje /…/” lub „Istnieje możliwość, że podane numery działek są prawidłowe, ale portale miejskie nie są zaktualizowane”Jest to przekłamanie.

W ramach zadania oświetlony został skwer rekreacyjny przy ulicy Sulińskiego, znajdujący się obok parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jaworznie. Teren ten znajduje się na wskazanych we wniosku działkach i jest we władaniu gminy. Blisko 4 lata temu powstał tu ogólnodostępny plac rekreacyjny, na wniosek mieszkańców i za zgodą parafii. Sytuacja jest podobna do tej na Dąbrowie Narodowej, gdzie mamy ulokowane boisko „Orlik” (tereny parafii), z tym że nieruchomością na Sulińskiego gmina dysponuje od 2018 r. i wnioskodawca składając wniosek do JBO nie musiał załączać dodatkowych oświadczeń.

Informujemy zatem, że wszystkie lokalizacje (nr działek) wyszczególnione w rzeczonym wniosku JBO zostały wskazane poprawnie. Gmina ma tytuł do nieruchomości na ul. Sulińskiego. Adres nieruchomości został wskazany poprawnie. Gmina ma aktualne dane w portalach geodezyjnych.

Przypominamy, że posiedzenia zespołu ds. budżetu obywatelskiego są jawne, a karty oceny formalnej i merytorycznej udostępniane do informacji publicznej. Na każdym etapie konsultacji można zwrócić się o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących zadania.

Odpowiedzi na pytania dotyczące oceny formalnej można uzyskać wyłącznie w Wydziale Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie, wydziale odpowiadającym za przebieg konsultacji JBO. W skład komisji ds. budżetu obywatelskiego nie wchodzą radni.

UM Jaworzno


Autor odpowiada na wyjaśnienia UM

Na oficjalnej stronie Urzędu Miasta w Jaworznie został opublikowany artykuł „JBO: oświetlenie skweru przy Sulińskiego – wyjaśnienie”. W treści zarzuca się mnie jako autorowi publikacji w gazecie „Co Tydzień” wprowadzanie w błąd czytelników: „Publikacja w tygodniku „Co Tydzień” pt. „Z perspektywy: Radny pewnie i tak odpowie” wprowadza w błąd czytelników”. Ponieważ opublikowano to na oficjalnej stronie miasta, uważam że także i ja, jestem winien kilka słów wyjaśnienia.

Rzeczywiście w Gminie nastąpiła zmiana numeracji działek, o których mogłem nie wiedzieć. Przyznaję mój błąd. Jednak w dokumencie „Wytyczne do Przygotowania Projektu Modernizacji Ewidencji Gruntów I Budynków i Jej Wykonania” opracowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, na stronie 7 czytamy „Publikacja informacji o prowadzonej modernizacji w BIP jest mało skuteczna, dlatego działania informacyjne należy rozszerzyć. Warto w ten proces zaangażować samorząd gminny i sołtysów wsi. Dobrym rozwiązaniem jest organizacja zebrań informacyjnych…” W przyszłości jednak, takie informacje nie powinna być publikowane w sezonie wakacyjnym (14 lipca 2021 r.), gdyż ogranicza to ilość potencjalnych odbiorców.

Odnośnie oświetlenia na ul. Sulińskiego, nigdy nie napisałem, że podana działka jest błędna. Wręcz przeciwnie, napisałem że jest prawidłowa i należy do gruntów kościelnych. Napisałem natomiast, że tak skromny opis może wprowadzać w błąd, gdyż zwykły obywatel nie sprawdza lokalizacji konkretnego numeru na geoportalu. W dalszym ciągu uważam, że mogło to wprowadzić w błąd, zwłaszcza gdy punkt w opisie zadania brzmi: „Os. Górka, Sobieski – oświetlenie przy ulicy Sulińskiego”. Czyż nie można było napisać oświetlenie skweru przy Sulińskiego?.

Gmina zapewnia, że ma tytuł do nieruchomości na ul. Sulińskiego. Może mieć użyczenie lub dzierżawę, ale zawsze to będzie inwestycja na gruncie prywatnym. Pytaniem jest, kto staje się właścicielem wybudowanych nieruchomości.

Urząd zapewnia, że karty oceny formalnej i merytorycznej są udostępniane do informacji publicznej. Nigdy nie twierdziłem, że nie. Natomiast w dalszym ciągu uważam, że wniosek powinien był być zwrócony do uzupełnienia. Czy merytorycznym jest słabej jakości kserokopia z wymalowanym od ręki mazakiem terenem? Czy na podstawie tak prymitywnej informacji można oszacować koszty? We wniosku brakuje informacji o rodzaju lamp, wielkości, danych technicznych oświetlenia, konkretnego ich rozmieszczenia, aby można było policzyć koszt kabla i przyłączy? Czy na podstawie tak samo prymitywnej informacji można oszacować koszt aż 80 000 zł na zwykłe utwardzenie terenu o powierzchni ok 200 m2, betonowymi płytami ażurowymi? I wreszcie co napisałem, wystarczającym powodem do zwrócenia wniosku był brak aż 7 map z poglądową lokalizacją! Przecież wnioskodawca opracowując taki projekt musi posiadać tak podstawowe informacje.

Istotną także sprawą, której nie poruszyłem ze względu na limitowaną objętość, jest informacja publiczna i sposób rozliczenia kosztów. Ile konkretnie wydano, a ile zaoszczędzono? Trudno szukać takich informacji na BIP Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, gdyż do dnia dzisiejszego nie opublikowano centralnego rejestru umów za 2021. Z planowanych 13 szt. lamp, zainstalowano 8. Gdzie więc jest pozostałych 5?

Dlaczego rejestr ten nie może być publikowany na bieżąco, wraz z zawieranymi umowami?

Zresztą w BIP MZDiM wiele informacji brakuje i wiele też znika. Niestety nie jest to transparentność, której oczekiwaliby mieszkańcy. A szkoda, bo może okazałoby się, że jednak zaoszczędzono i można by wykonać projekty, które mniej szczęścia miały.

Artur Nowacki

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki