Czy pomaganie jest przyjemne?
Czy szmaciana laleczka może uratować życie dziecka?
Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w realizację projektu: „UNICEF – Wszystkie Kolory Świata”.

REKLAMA

W oparciu o wykrój, dzieci przygotowały swoje własne charytatywne lalki. Wybrały dla nich kraj i ubrały je w sposób odpowiadający kulturze danego regionu. Wspólnie udało nam się uszyć 38 laleczek.
W trakcie licytacji zebraliśmy 1640 zł. Zebrana kwota umożliwi zaszczepienie dzieci przeciwko chorobom wieku dziecięcego, a tym samym uratuje im życie.

– Jak zawsze wyszliśmy poza ramy tego projektu i zaprosiliśmy osoby prywatne, firmy, instytucje, szkoły – wszyscy chętnie nam pomogli – mówi mgr Anna Hassa dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18. W akcję włączyło się SKO pod kierunkiem mgr Bożeny Otrębskiej oraz osoby prywatne – dodaje.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się lalka “Tola” uszyta przez Filipa – “Tola” jest lalką wyjątkową ponieważ weźmie udział w konkursie ogólnopolskim.
Mamy nadzieję, że czas poświęcony na przygotowanie lalek, a także uczestnictwo w obchodach „Dnia Wszystkich Kolorów Świata” będziecie miło wspominać, a tym samym liczymy, że uda nam się włączyć w kolejną edycję projektu.
Koordynatorki na terenie szkoły

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki