REKLAMA

Jeszcze do końca czerwca właściciele i zarządcy nieruchomości mają czas na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W Jaworznie do tej pory złożonych zostało 13 proc. deklaracji. Za niewypełnienie ankiety w terminie grozi grzywna.

REKLAMA

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródła ciepła i spalania paliw ciąży na każdym właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu, który posiada jedno lub więcej źródeł ciepła o mocy do 1 MW. Deklarację trzeba złożyć do prezydenta miasta (wójta, burmistrza) w formie elektronicznej albo papierowej. Dla nowo powstałych budynków termin na złożenie deklaracji to 14 dni, natomiast do 30 czerwca powinni to zrobić właściciele lub zarządcy budynków, w których już istnieje źródło ciepła i spalania paliw.

Na podstawie liczby punktów adresowych przypisanych do obszaru danej gminy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opublikował ranking gmin dotyczący spisu do CEEB. W Jaworznie, które mają 15189 punktów adresowych, na dzień 7 lutego 2022 r. liczba punktów adresowych z co najmniej 1 złożoną deklaracją to 2046, co oznacza, że poziom wypełnienia bazy CEEB wynosi 13 proc. W województwie śląskim najwięcej deklaracji zostało złożonych w Chełmie Śląskim, gdzie poziom wypełnienia bazy CEEB wynosi 27 proc.

Warto pamiętać, że za niewypełnienie ankiety w terminie można zostać ukaranym. Kara grzywny wynosi do 500 zł, a jeżeli sprawa trafi do sądu, wysokość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki